หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบเรื่องเกี่ยบวกับร้านยาคุณภาพของต่างประเทศครับ ต้องใช้ Key word ใดในการ Search หาข้อมูล หรือแนะนำ website ก็ได้ครับ เพราะว่าตอนนี้หาที่ yahoo google หรือ Pubmed sciencedirect ไม่ตรงกับความต้องการเลยครับ

ถามโดย ปองปรีดา เผยแพร่ตั้งแต่ 29/05/2005-12:51:26 -- 1,068 views
 

คำตอบ

จากการสอบถาม ภก.คทา บัณฑิตานุกูล กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ท่านให้คำแนะนำว่า ในแต่ละประเทศมีมาตรฐานของร้านยาคุณภาพต่างกัน ดังนั้น key word โดยรวมอาจจะไม่มี แต่คำที่สามารถใช้เป็น key word ได้ แก่ 1. accredit pharmacist 2. accredit drugstore 3. quality drugstore 4. quality pharmacy

Reference:
-

Keywords:
-

อื่นๆ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020