หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Glucosamine sulfate มีรายงานการเกิด anaphylaxis หรือไม่ครับ

ถามโดย Narutocj เผยแพร่ตั้งแต่ 01/08/2013-14:54:32 -- 1,787 views
 

คำตอบ

จากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Pubmed, SCOPUS และ Cochrane library ไม่พบรายงานการเกิดการแพ้แบบ anaphylaxis จากการใช้ glucosamine sulfate อย่างไรก็ตาม พบรายงานการเกิดอาการแพ้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน (non-allergic hypersensitivity) ในหญิง อายุ 76 ปี หลังจากทาน glucosamine sulfate ไม่กี่ชั่วโมง เกิดผื่นลมพิษ (urticaria) ผิวหนังบวมแดงและใบหน้าบวม และในวันถัดมาหลังจากทาน glucosamine sulfate ได้ 5 นาที เกิดใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และลำคอบวม โดยได้รับการรักษาด้วยยาต้านฮีสตามีนและ corticosteroid โดยมีอาการดีขึ้นใน 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นคนไข้ได้รับการทดสอบอาการแพ้ต่อ glucosamine sulfate พบว่า skin prick test และ ELISA (specific Ig-E against glucosamine sulfate) ได้ผลเป็นลบ (negative) แต่เมื่อทดสอบโดยฉีด glucosamine sulfate 1.5 mg/mL ได้ผลบวก (positive) โดยเกิดตุ่มนูนชนิด papule ขนาด 36 ตารางมิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่า glucosamine sulfate อาจสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันได้ Key words: glucosamine sulfate, anaphylaxis, case report, non-allergic hypersensitivity, แพ้ยา
Reference:
Matheu V. et. al. (1999) Intermediate-hypersensitivity reaction to glucosamine sulfate. Allergy. 54(6): 643–644.
กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020