หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การกิน collagen ช่วยทำให้ผิวขาวขึ้นมั้ยคะ แล้ว collagen ช่วยอะไรกับผิว และกินปริมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม กลัวตับไตพังอะคะ

ถามโดย voodo เผยแพร่ตั้งแต่ 22/05/2013-22:51:16 -- 102,120 views
 

คำตอบ

คอลลาเจน เป็นโปรตีนที่พบได้ในธรรมชาติ พบได้มากในเนื้อเยื่อของสัตว์รวมถึงมนุษย์ การรับประทานคอลลาเจนรูปแบบปกติ (Non-hydrolysed collagen) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเม็ดแคปซูลหรือแบบผงชง มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะถูกดูดซึมได้ในทางเดินอาหาร แต่จะถูกย่อยให้เป็นกรดอะมิโนก่อนดูดซึม ทำให้มีประสิทธิภาพในการบำรุงผิวน้อยมาก แต่คอลลาเจนที่อยู่ในรูป hydrolysed collagen จะมีขนาดเล็กลง และสามารถดูดซึมสู่กระแสโลหิตได้ ดังนั้นการจะได้รับประโยชน์จากการรับประทานคอลลาเจน ต้องเลือกคอลลาเจนที่อยู่ในรูป hydrolysed collagen/collagen hydrolysate ปริมาณที่องค์การอาหารและยาแนะนำให้รับประทาน คือ 5-7 กรัม (5,000-7,000 มิลลิกรัม) ต่อวัน ไม่ควรรับประทานเกิน 10 กรัม ต่อวัน การรับประทานคอลลาเจนค่อนข้างมีความปลอดภัย เว้นแต่มีอาการแพ้ นอกจากนั้นในผลิตภัณฑ์ยังมีส่วนประกอบอื่น เช่น สารแต่งสี แต่งกลิ่นรส ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ หากรับประทานในขนาดที่สูงเกินไป จึงควรรับประทานตามที่ฉลากระบุไว้ และไม่รับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป สำหรับเรื่องผิวขาวนั้น ข้อเท็จจริงคือ ในร่างกายมนุษย์ คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหลักในเนื้อเยื่อ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้แก่ผิวหนัง ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเม็ดสีผิว การรับประทานคอลลาเจนจึงไม่มีส่วนช่วยให้ผิวขาวขึ้นได้ แต่อาจมีส่วนช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นและยึดหยุ่นของผิวหนังได้ โดยการศึกษาทางคลินิกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนยี่ห้อหนึ่ง ได้ทำการศึกษาในอาสาสมัครหญิง 33 ราย อายุระหว่าง 40-59 ปี โดยให้รับประทานคอลลาเจนในรูปสารละลาย วันละ 10 กรัม ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอาสาสมัครที่รับประทานคอลลาเจนมีความชุ่มชื่นของผิวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28 และผิวมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (กลุ่มที่ไม่ได้รับประทานคอลลาเจน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนั้นริ้วรอยขนาดเล็กยังมีจำนวนน้อยลงในกลุ่มที่รับประทานคอลลาเจน

Reference:
“Collagen Absorption” [Online: http://www.888ageless.com/collagen-absorption] cited on May 25, 2013 .
Iwai K. et. al. (2005) Identification of food-derived collagen peptides in human blood after oral ingestion of gelatin hydrolysates. J Agric Food Chem. 10;53(16):6531-6.
Hydrolyzed Collagen and Skin Health 2009 clinical studies result, Rousselot. [Online: http://www.parmentier.de/gelatine/peptan4skin.pdf] cited on May 25th 2013.

Keywords:
-

วิตามินและอาหารเสริม

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้