หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รบกวนสอบถามว่ายา paracetamol 100 เม็ดและ 1000 เม็ด เป็นยาบรรจุเสร็จหรือยาอันตราย เพราะไม่เห็นคำว่ายาอันตรายข้างกล่อง ไม่ทราบว่าร้านขายยา ข.ย. 2 สามารถขายได้หมดหรือไม่

ถามโดย แพรว เผยแพร่ตั้งแต่ 22/06/2012-06:56:06 -- 8,368 views
 

คำตอบ

จากพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พบว่าพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 100 เม็ด และ 1,000 เม็ด ไม่ถูกจัดเป็นทั้งยาบรรจุเสร็จ ยาอันตราย รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านด้วย แต่เนื่องจากร้านยาประเภท ข.ย.2 จะขายได้เฉพาะยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จและยาสามัญประจำบ้าน ดังนั้นจากข้อกฏหมายนี้ ร้านยาประเภท ข.ย.2 ควรขายเฉพาะยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ชนิดแผงบรรจุ 4 เม็ด และ 10 เม็ด ซึ่งจัดเป็นยาสามัญประจำบ้านเท่านั้น

Reference:
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (http://www.thailandlawyercenter.com)

Keywords:
-

กล้ามเนื้อและข้อต่อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020