หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฮอร์โมน Premarin สามารถหักแบ่งครึ่งเม็ดยาได้หรือไม่

ถามโดย ศศิลักษณ์ เผยแพร่ตั้งแต่ 09/11/2004-09:41:25 -- 2,138 views
 

คำตอบ

ตามลักษณะของเม็ดยา ที่เป็น sugar coated tablet จึงไม่ควรแบ่งยา

Reference:
-

Keywords:
-

ฮอร์โมน

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020