หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยา coccila ชนิดเม็ดและชนิดน้ำ มีส่วนผสมของตัวยาที่ไม่เหมือนกันคือ ชนิดเม็ดจะมีตัวยา Diiodohydroxyquin อยากทราบว่าคนที่แพ้ยากลุ่มซัลฟาจะใช้ยาทั้งสองชนิดนี้ได้หรือไม่ครับ เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นยากลุ่มซัลฟาหรือไม่ (ขอบคุณครับ)

ถามโดย คุณจันทร์ เผยแพร่ตั้งแต่ 16/07/2010-13:35:32 -- 27,687 views
 

คำตอบ

Coccila เป็นชื่อทางการค้าของยาสูตรผสมที่มีข้อบ่งใช้สำหรับอาการท้องเสียจากการติดเชื้อ ซึ่งยาดังกล่าวจะมีทั้งรูปแบบของยาเม็ดและยาน้ำเชื่อม โดย - ยาเม็ดมีตัวยาสำคัญ ได้แก่ Diiodohydroxyquinoline 250 mg, neomycin sulfate 35 mg, phthalylsulfathiazole 250 mg, light kaolin 250 mg และ furazolidone 50 mg - ยาน้ำเชื่อมมีตัวยาสำคัญ ได้แก่ Furazolidone 50 mg, neomycin 52.5 mg และ kaolin 3 g จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ายาเม็ดจะมีส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นจากยาน้ำเชื่อม คือ diiodohydroxyquinoline และ phthalylsulfathiazole ซึ่ง phthalylsulfathiazole นั้นเป็นยาที่มีหมู่ sulfonamide อยู่ในสูตรโครงสร้าง ดังนั้นผู้ป่วยที่มีประวัติของการแพ้ยาในกลุ่ม sulfa จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยา Coccila ชนิดเม็ดครับ แต่สำหรับยาน้ำเชื่อมนั้นไม่มียาที่มีสูตรโครงสร้างของ sulfonamide แต่อย่างใด

Reference:
1. Coccila® [tab] [Online]. Available from: URL: http://www.mims.com/

Keywords:
-

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้