หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

lisinopril อยากทราบฤทธิ์และชนิดของ receptor

ถามโดย toesaki เผยแพร่ตั้งแต่ 13/08/2008-20:02:16 -- 2,576 views
 

คำตอบ

ทั้ง lisinopril และ captopril เป็นยากลุ่ม Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของAngiotensin converting enzyme ปกติระบบ renin-angiotensin aldosterone system จะประกอบด้วยสารประเภท peptide 3 ชนิดได้แก่ angiotensinogen, angiotensin I, angitensin IIซึ่ง peptide เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยการตัดกรดอะมิโนของ peptide เป็นลำดับขั้น โดยอาศัยเอนไซม์ renin (เปลี่ยนจากangiotensinogen เป็น angiotensin I)และAngiotensin converting enzyme(เปลี่ยน angiotensin I, angitensin II) ตามลำดับ โดย angiotensin II ที่ถูกสร้างขึ้นในกระแสเลือด มีผลต่อการดูดกลับเกลือโซเดียมและน้ำที่ไต การทำให้หลอดเลือดหดตัว หัวใจเต้นเร็วขึ้น สำหรับ angiotensin II ที่ถูกสร้างขึ้นในเนื้อเยื่อ ทำให้เกิด การมีภาวะความดันโลหิตใน glomerulus สูงอย่างต่อเนื่อง การทำให้เกิด vascular และ myocardial hypertrophy ดังนั้นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งระบบ renin-angiotensin aldosterone system เช่น angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI), angiotensin receptor blockers (ARB) และ andosterone antagonists (AA) จึงมีประโยชน์ในการลดความดันโลหิตจนถึงประโยชน์ในการลดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะที่หัวใจสมองและไต

Reference:
สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 10 ม.มหิดล

Keywords:
-

หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้