หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้ antacid ( Al(OH)3 + Mg(OH)3 ในหญิงตั้งครรภ์ มีความปลอดภัยหรือไม่ครับ เห็นใน MIMS ไม่มีคําเตื่อน หรือข้อห้ามใช้ แล้วยังอยู่ในกลุ่มไม่อันตรายอีก บนฉลากยาก็ไม่มีคําเตื่อนใดๆ แต่ใน FDA ( US ) ตัว Al(OH)3 สําหรับหญิงมีครรภ์กลับอยู่ใน class C แต่ผมไปเช็คข้อมูลใน FDA ( ออสเตรเลีย ) กลับให้ Antacids อยู่ใน Class A เลยไม่รู้ว่าอะไรจะปลอดภัยกว่ากัน ระหว่าง Ulsanic, Ranitidine ซึ่งอยู่ใน class B แต่มีคําเตื้อนให้ระวังใน MIMS แต่ Al(OH)3 class C แต่ไม่มีคําเตื่อน ขอบคุณมากครับอาจารย์

ถามโดย วัฒนชัย เผยแพร่ตั้งแต่ 20/05/2008-17:19:44 -- 18,733 views
 

คำตอบ

Al(OH)3 ตาม US FDA จัดอยู่ใน Pregnancy category C ซึ่งหมายถึงว่ามีการทดลองในสัตว์แล้วพบความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ ซึ่งยาที่อยู่ใน class นี้จะใช้ก็ต่อเมื่อพบว่ายามีประโยชน์หรือมีความจำเป็นในการใช้มากกว่า โดยต้องตัดสินใจเลือกระหว่าง risk กับ benefit แต่ถ้ามียาตัวอื่นให้เลือกใช้และสามารถใช้แทนกันได้โดยที่มีความปลอดภัยมากกว่าก็ควรเลี่ยงไปใช้ยาตัวอื่น เช่น ยาในกลุ่มนี้ก็มี ranitidine ซึ่งจัดอยู่ใน Pregnancy category B ก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าใช้ Al(OH)3 ดังนั้นการให้ยาในหญิงตั้งครรภ์ควรตรวจสอบตามหลักฐานทางวิชาการเป็นหลักมากกว่าดูข้อมูลบนฉลากยาเพระบางครั้งข้อมูลบนฉลากยาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดของตัวยาไว้ครบทุกอย่าง และบางครั้งอาจมีหลาย reference ที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกันก็ควรดูจากแหล่งที่คิดว่าน่าเชื่อถือมากที่สุดหรืออาจใช้ criteria ในการแบ่งกลุ่มที่ต่างกันซึ่งอาจต้องหาข้อมูลในรายละเอียดต่าง ๆ หรือ ข้อมูลที่เป็น case reports ถึงความปลอดภัยในคน

Reference:
-

Keywords:
-

ทางเดินอาหาร

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้