หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

hydrochlorothiazide 50 mg ใช้ในกรณีไหน เพราะอะไรคะ

ถามโดย วลาลี ไวยสิน เผยแพร่ตั้งแต่ 16/05/2008-14:37:56 -- 19,847 views
 

คำตอบ

ดยทั่วไปขนาดยาที่ใช้ในการลดความดันโลหิตในผู้สูงอายุจะเป็น 12.5-25 mg. ต่อวัน และในผู้ใหญ่ทั่วไปอาจให้ถึง 50 mg. ถ้าสามารถ tolerate ได้ แต่มีการศึกษาพบว่า การใช้ขนาดยา 25 mg. สามารถลดความดันได้พอ ๆ กับการให้ขนาดยาที่สูงกว่า โดยขนาดยาที่สูงกว่า 25 mg.มีผลลดความดันลงจากเดิมเพียงเล็กและพบการเกิด hypokalemia มากกว่า ซึ่งในผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะตอบสนองที่ขนาดยา 12.5-25 mg. แต่ในบางรายก็อาจต้องการขนาดยาที่สูงกว่านี้ซึ่งก็ทำให้พบผลข้างเคียงจากยามากขึ้น(dose dependent) ดังนั้นโดยทั่วไปถ้าใช้ขนาดยา 25 mg. แล้วความดันยังลงมาไม่ถึงเป้าหมายก็จะเพิ่มยากลุ่มอื่นเข้าไปแทน เช่น Beta-blocker หรือ ACEI ตาม guideline ของ JNC VII สรุปว่า HCTZ ก็สามารถให้ได้ถึงวันละ 50 mg. แต่ก็อาจไม่มีประโยชน์มากนักในการลดความดันโลหิต และยังพบอุบัติการณ์การเกิด side effect มากกว่าการให้ขนาดยา 25 mg.

Reference:
1. Carter BL, Ernst ME, Cohen JD: Hydrochlorothiazide versus chlorthalidone: Evidence supporting their interchangeability. Hypertension 43: 4–9, 2004
2.www.cdup.org/pdffiles/hctz4.pdf

Keywords:
-

หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้