หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบว่ายาที่ใช้เร่งการ healing ของแผล bed sore มีอะไรบ้าง

ถามโดย ศรัณยา เผยแพร่ตั้งแต่ 23/05/2004-17:48:08 -- 4,307 views
 

คำตอบ

ยาที่ใช้รักษากดทับ (bed sore หรือ pressure sore) มีหลายกลุ่มให้เลือกใช้ ซึ่งการรักษาขึ้นอยู่กับขนาดและความรุนแรงของแผลที่เกิดขึ้น การรักษาด้วยยาใดๆ ก็ตามมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ทำให้แผลสะอาด ไม่เกิดการติดเชื้อ และเร่งให้แผลหาย ยังไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดในการรักษาแผลกดทับ การป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับจะดีกว่าปล่อยให้เกิดแผลแล้วจึงรักษา เพราะการรักษาจะยุ่งยากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย สำหรับการรักษาที่ช่วยเร่งให้แผลสร้างเนื้อเยื่อทำได้โดย - ใช้ยา/สารต่างๆ ได้แก่ karaya, sugar, benzoyl peroxide ฯลฯ - ทำ dressing ด้วย: occlusive dressing (เช่น Duo-Derm), polyurethane film dressing (เช่น Op-Site) หรือ hydrogel dressing - ใช้ synthetic barriers เช่น silicone spray/foam เป็นต้น
Reference:
-
ผิวหนังและเครื่องสำอาง

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020