หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบว่า topical steroids ที่เป็นยาตัวเดียวกันเช่น betametasone แต่เป็นเกลือ dipropionate และ valerate ทำไม potency จึงต่างกันเพราะเหตุใด

ถามโดย ระดม เผยแพร่ตั้งแต่ 25/03/2004-22:11:45 -- 5,098 views
 

คำตอบ

การที่ topical steroid มี potencyที่ต่างกันเนื่องมาจากมีความแตกต่างกันทางโครงสร้างหลักของ steroid (กรณียาคนละตัวกัน) หรือเกลือ ester ที่ตำแหน่ง C17 หรือ C21 (กรณีเป็นยาตัวเดียวกัน) รวมทั้งรูปแบบยาที่เตรียมขึ้นด้วยซึงหาก steroid ตัวใดมี lipophilicity มากกว่าก็จะมี potency ที่แรงกว่า โดยทั่วไปปัจจัยที่มีผลต่อ potency ของยานั้นได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ของยาหรือ activity-structure relationship (SAR) คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีมีผลต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ของยาได้แก่ ความสามารถในการจับกับ receptor (affinity), ความสามารถในการผ่านเยื่อหุ้มต่าง ๆ (penetration) เป็นต้น นอกจากนี้ รูปแบบยา (dosage form) ต่าง ๆ เช่น solution, cream หรือ oinment มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาโดยเกี่ยวข้องกับการดูดซึมของยาด้วยเช่นกัน
Reference:
-
ผิวหนังและเครื่องสำอาง

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020