หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวยา

|<<  1  2  3  4  5  6  7  8  >>| 


|<<  1  2  3  4  5  >>| 


11.
Remdesivir...ได้รับข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโควิด-19 (COVID-19)
สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 758 ครั้ง
12.
5-Fluorouracil (i.v.), capecitabine และ tegafur กับคำเตือนให้ทดสอบฤทธิ์ dihydropyrimidine dehydrogenase ในผู้ป่วยทุกรายก่อนให้ยา
สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 477 ครั้ง
13.
NSAIDs...หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 20 เป็นต้นไป
สัปดาห์ที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,061 ครั้ง
14.
Monoclonal antibodies (eculizumab, inebilizumab และ satralizumab)...ยาใหม่สำหรับรักษาโรคปลอกประสาทส่วนกลางอักเสบชนิด neuromyelitis optica spectrum disorders
สัปดาห์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 586 ครั้ง
15.
Clozapine และยาบำบัดโรคจิตชนิดอื่น...กับข้อแนะนำในการติดตามระดับยาในเลือดเพื่อเฝ้าระวังความเป็นพิษ
สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 621 ครั้ง
16.
Diphenhydramine…อันตรายร้ายแรงต่อหัวใจ ชัก โคม่า หรือเสียชีวิต หากใช้ยาขนาดสูง
สัปดาห์ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,064 ครั้ง
17.
Viltolarsen…antisense oligonucleotide ชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน (Duchenne muscular dystrophy)
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,034 ครั้ง
18.
Somapacitan…human growth hormone analog ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนังสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,600 ครั้ง
19.
Trifarotene (retinoic acid receptor-γ agonist) และ clascoterone (androgen receptor inhibitor)…ยาทารักษาสิวชนิดใหม่
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,657 ครั้ง
20.
Risdiplam…SMN2 splicing modifier ชนิดรับประทานสำหรับรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากไขสันหลังเสื่อม (spinal muscular atrophy)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 อ่านแล้ว 1,368 ครั้ง
|<<  1  2  3  4  5  6  7  8  >>| 


|<<  1  2  3  4  5  >>| 


ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020