หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Metformin รักษา non-alocoholic steatohepatitis

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน มีนาคม ปี 2547 -- อ่านแล้ว 2,428 ครั้ง
 
Metformin เพิ่ม insulin sensitivity อาจช่วยรักษาในผู้ป่วยโรค non-alcoholic steatohepatitisได้

Non-alcoholic steatohepatitis เป็นโรคตับอักเสบอันเนื่องจากมีไขมันมากและไม่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ร่างกายมีภาวะ insulin resistance มาก ๆ โดยพบได้ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน metformin ซึ่งมีฤทธิ์เป็น insulin sensitizer สามารถลดภาวะ insulin resistance อาจลดการเกิดโรคดังกล่าวได้

A Uygun และคณะได้ทำการศึกษาแบบ randomized controlled trial ในผู้ป่วย non-alcoholic steatohepatitis 36 รายโดยได้รับ metformin ขนาด 850 mg วันละสองครั้งร่วมกับการควบคุมอาหาร (MDT group) หรือควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียว (DT group) นาน 6 เดือน

เมื่อสิ้นสุดการศึกษามีผู้ป่วยเหลือ 34 รายพบว่าทั้งกลุ่ม MDT (n=17) และ DT (n=17) สามารถลดระดับ biochemical parameter ที่เกี่ยวข้องเช่น liver enzyme (alanine และ aspartate aminotransferase) , glucose, insulin, C-peptide, body mass index, index of insulin resistance, lipid (cholesterol และ triglyceride) เป็นต้นได้อย่างมีนัยสำคัญเกือบจะทุกตัวเมื่อเทียบก่อนการรักษา ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเปรียบเทียบ mean difference ของแต่ละ parameter ของระหว่างทั้งสองกลุ่มพบว่าในกลุ่ม MDT สามารถลดระดับได้มากกว่าสองเท่าขึ้นไปเมื่อเทียบกลุ่ม DT มีเพียงระดับ glucose และ lipid ในเลือดเท่านั้นที่ลดไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังไม่มีความแตกต่างใน histopathological parameter ได้แก่ necro-inflammatory activity และ fibrosis ในทั้งสองกลุ่ม

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้