หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Risperidone plus mood stabilizer ลดอาการฟุ้งพล่าน

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน มีนาคม ปี 2547 -- อ่านแล้ว 5,020 ครั้ง
 
การให้ risperidone ร่วมกับ lithium หรือ valpoate เพื่อรักษาอาการฟุ้งพล่าน (mania) ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา

lithium และ valproate เป็น mood stabilizer ที่แนะนำให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วย acute mania โดยใช้เป็น monotherapy สำหรับในทางปฏิบัติมักพบการรักษา mania ด้วย combined therapy ระหว่าง mood stabilizer และ antipsychotic โดยเฉพาะอย่างยิ่ง risperidione, olanzapine และ quetiapine ซึ่งเป็น atypical antipsychotic ประสิทธิภาพในการรักษาแบบ combined therapy ดังกล่าวดีกว่าการใช้ mood stabilizer เพียงอย่างเดียว การใช้ mood stabilizer ที่แตกต่างกันใน combined therapy อาจให้ผลการรักษาที่ไม่เหมือนกันได้

Lakshmi N Yatham และคณะได้ทำการศึกษาแบบ nonrandomized open-label study ในผู้ป่วย mania 79 รายโดยได้รับ risperidone ขนาด 0.5 ถึง 4 mg ต่อวันควบคู่กับ lithium หรือ valproate และทำการควบคุมระดับยา mood stabilizer ในเลือดทั้งสองตัวให้อยู่ในช่วง therapeutic level เป็นเวลานาน 12 สัปดาห์

เมื่อสิ้นสุดการศึกษาทั้งกลุ่ม risperidone ควบ lithium (33 ราย) และ risperidone ควบ valproate (46 ราย) สามารถควบคุมอาการและทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นเมื่อเทียบก่อนการรักษาโดยทั้งสองกลุ่มมี score จาก Young Mania Rating Scale (YMRS) และ Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) ลดลงขณะที่มีการเพิ่มของ remission rate และ score จาก Clinical Global Impression (CGI) improvement scale ตามลำดับ

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ score ต่าง ๆ ข้างต้นแม้ว่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบก่อนการรักษาแต่เมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มกลับพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทั้งในกลุ่มที่ได้ risperidone ควบ lithium หรือ valpoate เกี่ยวกับ score ต่าง ๆ รวมทั้งอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของทั้งสองกลุ่มด้วยเช่นกัน 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้