หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Strontium ลด bone fracture ใน osteoporosis

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2547 -- อ่านแล้ว 2,581 ครั้ง
 
Strontium ranelate ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดรอยแตกของกระดูก (bone fracture) บริเวณสันหลังในผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนหลังวัยหมดระดู (postmenopausal osteoporosis)

Strontium ranelate เป็น antiosteoporotic agent ตัวใหม่เชื่อว่าออกฤทธิ์ลดการสลายกระดูก (bone resorption) และเพิ่มการสร้างกระดูก (bone formation) ซึ่งมีรายงานการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและมนุษย์ถึงประสิทธิภาพของ strontium โดยเฉพาะการศึกษา phase II 2 ปี ในผู้ที่เป็น postmenopausal osteoporosis สนับสนุนการใช้ strontium ranelate ในขนาด 2 g ต่อวันช่วยลดการเกิดรอยแตกของกระดูกได้

Pierre J Meunler และคณะได้ทำการศึกษา phase III เพื่อยืนยันผลการศึกษา phase II โดยออกแบบการศึกษาเป็น double-blinded randomized placebo-controlled trial ในผู้ที่เป็น postmenopausal osteoporosis และมีรอยแตกกระดูกบริเวณสันหลัง 1,649 รายได้รับ oral strontium ranelate ในรูปแบบผงละลายน้ำดื่ม 2 g หรือยาหลอกในแต่ละวันนาน 3 ปี โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาเสริมด้วย calcium หรือ vitamin D ทั้งก่อนและตลอดช่วงการศึกษา

ในกลุ่มที่ได้รับ strontium มีผู้ป่วยที่เกิด bone fracture ใหม่น้อยกว่าร้อยละ 49 ในปีแรกและร้อยละ 41 ตลอด 3 ปีการศึกษาเมื่อเทียบกลุ่มยาหลอก และมี bone mineral density เพิ่มขึ้นที่บริเวณ lumbar spine ร้อยละ 14.4 , บริเวณ femoral neck ร้อยละ 8.3

ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นโดยรวม สำหรับอาการท้องเสียพบมากในกลุ่ม strontium แต่อาการจะหายไปภายหลัง 3 เดือนแรกของการรักษา

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้