หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การดื่มแอลกอฮอล์กับความเสี่ยงต่อเบาหวาน

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2547 -- อ่านแล้ว 21,778 ครั้ง
 
การดื่มแอลกอฮอล์ในขนาดปานกลางช่วยลดการเป็นโรคเบาหวานและการเกิด diabetic complication ซึ่งได้แก่โรคหัวใจในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

Andrea A Howard และคณะได้ทำการรวบรวมการศึกษาเป็น systematic review โดยการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานและการดื่มแอลกอฮอล์ในผู้มีอายุ 19 ปีขึ้นไปจากฐานข้อมูล MEDLINE ปี 1966 ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2003

จากสามสิบสองการศึกษาที่ถูกคัดเลือกพบว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในขนาดปานกลางประมาณ 1 ถึง 3 แก้วต่อวัน (1 แก้วมีปริมาณแอลกอฮอล์เทียบเท่า ethanol 12.6 g) สัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวานที่ลดลงร้อยละ 33 ถึงร้อยละ 56 เช่นเดียวกับการเกิด coronary heart disease จากโรคเบาหวานที่ลดลงร้อยละ 34 ถึงร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มเลย ในทางตรงกันข้ามการดื่มแอลกอฮฮล์มากกว่า 3 แก้วขึ้นไปสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 43

นอกจากนี้ยังพบว่าการดื่มแอกอฮฮล์ในขนาดปานกลางนั้นไม่รบกวนการควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้