หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้ nab-paclitaxel ร่วมกับ pembrolizumab มีแนวโน้มที่ดีในการรักษามะเร็งท่อปัสสาวะระยะลุกลาม

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน ธันวาคม ปี 2565 -- อ่านแล้ว 1,102 ครั้ง
 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of Urology ของ American Urological Association พบว่าการใช้ nab-paclitaxel ร่วมกับ pembrolizumab มีแนวโน้มที่ดีในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อปัสสาวะระยะลุกลาม (advanced urothelial cancer) ที่ไม่ตอบสนองต่อยากลุ่ม platinum หรือไม่สามารถใช้ cisplatin ได้ โดยงานวิจัยนี้เป็น prospective single-arm phase 2 ที่ทำในคนไข้มะเร็งท่อปัสสาวะระยะลุกลามที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี และไม่ตอบสนองต่อยากลุ่ม platinum หรือไม่มีคุณสมบัติในการใช้ cisplatin ทั้งหมด 36 คน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 ถึงเมษายน ค.ศ. 2021 โดยผู้ป่วยได้รับ nab-paclitaxel และ pembrolizumab แบบรอบการให้ยา 21 วัน สำหรับ nab-paclitaxel ให้ในขนาดยาเริ่มต้นที่ 125 mg/m2 ทางหลอดเลือดดำในวันที่ 1 และ 8 ส่วน pembrolizumab ให้ในขนาดยา 200 mg ทางหลอดเลือดดำในวันที่ 1 ของแต่ละรอบการให้ยา หลังจากนั้นลดขนาดยาเริ่มต้นของ pembrolizumab ลงเหลือ 100 mg/m2 เนื่องจากในการทำ interim analysis พบอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีระดับความรุนแรงมากกว่าหรือเท่ากับ 3 จาก pembrolizumab

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีอัตราการตอบสนองต่อยาโดยรวมคือ 50% (18 จาก 36 ราย) โดยมีผู้ที่ตอบสนองสมบูรณ์ทั้งหมด 3 ราย และผู้ที่ตอบสนองบางส่วนทั้งหมด 15 ราย จากระยะเวลาการติดตาม (median follow-up) ทั้งหมด 19.7 เดือน พบว่ามี median duration of response 4.4 เดือน, median progression-free survival 6.8 เดือน และ median overall survival 18.2 เดือน นอกจากนี้ยังพบผลการหดตัวลงของเนื้องอกในคนไข้ทั้งหมด 31 ราย และพบว่าคนไข้ 21 ราย เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีระดับความรุนแรงมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์นั้นรวมถึงอาการเหนื่อยล้า โรคโลหิตจาง และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ดังนั้นการใช้ยา nab-paclitaxel และ pembrolizumab ร่วมกันให้แนวโน้มการรักษาที่ดีในโรคมะเร็งท่อปัสสาวะระยะลุกลาม

เอกสารอ้างอิง

1. Tsung I, Green E, Palmbos P, Sloan Z, Reichert ZR, Vaishampayan U, Smith DC, Caram MEV, Yentz S, Daignault-Newton S, Hurley L, Nguyen CB, Kraft S, Alva A. A Phase 2 Trial of Nab-paclitaxel in Combination with Anti-PD1 Therapy in Advanced Urothelial Cancer. J Urol. 2022 Nov 1; 9:1-9.

2. Nab-Paclitaxel, Pembrolizumab Combo Active in Advanced Urothelial Cancer. [Internet].2022[cited 2022 Nov 11]. Available from: https://www.drugs.com/news/nab-paclitaxel-pembrolizumab-combo-active-advanced-urothelial-cancer-108934.html.


คำค้นที่เกี่ยวข้อง:
nab-paclitaxel pembrolizumab advanced urothelial cancer
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้