หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


      ดูข่าวยาทั้งหมด    


ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้น (emollients)...เตือนอีกถึงอันตรายจากการติดไฟและเกิดแผลไฟไหม้รุนแรง


ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน ธันวาคม ปี 2561 -- อ่านแล้ว 735 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้น (emollients) มักมีพาราฟินเป็นส่วนประกอบ โดยทั่วไปทำในรูปครีมทาผิว พาราฟินเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารที่ช่วยให้ไฟติด เมื่อใช้ครีมทาผิวจะทำให้เปื้อนเสื้อผ้าที่ใส่และผ้าปูที่นอนได้ การทาผลิตภัณฑ์ที่มีพาราฟินผสมอยู่ (ไม่ว่าจะมีความเข้มข้นเท่าใด) เป็นประจำทำให้มีพาราฟินติดสะสมในเนื้อผ้าโดยเฉพาะผู้ที่ใส่เสื้อผ้าหรือใช้ผ้าปูที่นอนซ้ำโดยไม่เปลี่ยน หากเกิดเพลิงไหม้หรือมีประกายไฟจะทำให้ผ้าติดไฟได้ง่ายขึ้น ไฟลุกลามรวดเร็ว เกิดแผลไฟไหม้รุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

เมื่อเร็วๆ นี้ในสหราชอาณาจักรได้มีการให้ข้อมูลถึงผลการทดสอบผ้าที่เปื้อนผลิตภัณฑ์ที่มีพาราฟินผสมอยู่ พบว่าแม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพาราฟินไม่ถึง 50% เมื่อจุดไฟสามารถทำให้ผ้าที่เปื้อนนั้นเกิดการไหม้ที่รุนแรงได้หากมีผลิตภัณฑ์สะสมอยู่ในเนื้อผ้านั้น เช่นเดียวกับผ้าที่เปื้อนผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นชนิดอื่นที่ไม่มีพาราฟิน ก็สามารถช่วยให้ผ้าติดไฟได้ดีขึ้นเมื่อมีผลิตภัณฑ์สะสมในเนื้อผ้านั้น นอกจากนี้มีผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ 11 รายที่มีแผลไฟไหม้รุนแรง ซึ่งเข้าข่ายสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นที่มีพาราฟินเป็นส่วนประกอบจะมีส่วนในการทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ส่วนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในช่วงปี ค.ศ. 2000 ถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2018 พบว่ามีผู้ประสบภัย 50 รายที่ใช้หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้น ซึ่งในจำนวนนี้มี 49 รายที่เสียชีวิต แม้จะยังไม่ชัดเจนถึงบทบาทของพาราฟินที่เกี่ยวข้องการเสียชีวิต เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้มีได้หลายอย่าง อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องนี้ในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงาน Medicines and Healthcare products Regulatory Agency ได้แจ้งให้ผู้ผลิตปรับปรุงเอกสารที่เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยให้เพิ่มข้อความเกี่ยวกับความเสี่ยงที่กล่าวถึงไว้ด้วย อีกทั้งให้มีคำเตือนรวมถึงสัญลักษณ์ (เตือนภัยการติดไฟ) แจ้งไว้บนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อเตือนผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม (เมื่อปี ค.ศ. 2008 และ 2016 ในสหราชอาณาจักรได้มีคำเตือนถึงความเสี่ยงต่อการเกิดแผลไฟไหม้รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตในผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีพาราฟินเป็นส่วนประกอบเกิน 50% และหลายประเทศได้มีคำเตือนถึงอันตรายดังกล่าวนี้เช่นกัน) แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งใช้ การจ่าย การแนะนำให้ใช้ รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นไว้ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นมีประโยชน์ในการรักษาโรคผิวแห้งเรื้อรัง หากมีการสั่งใช้ การจ่าย การแนะนำให้ใช้ หรือการขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ต้องอธิบายผู้ป่วยหรือผู้ดูแลให้เข้าใจถึงความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้เสื้อผ้าที่ผู้ใช้สวมใส่หรือผ้าปูที่นอนที่เปื้อนผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเมื่อมีผลิตภัณฑ์ติดสะสมในเนื้อผ้าเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ควรหมั่นเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใส่และผ้าปูที่นอน และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ควรสูบบุหรี่หรือเข้าใกล้เปลวไฟ

- ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นไม่ว่าจะมีพาราฟินในปริมาณมากน้อยเพียงใด (หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพาราฟิน) ล้วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ คำแนะนำถึงความเสี่ยงดังกล่าวนี้อาจครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ใช้ทาผิวเป็นบริเวณกว้างหรือทาในปริมาณมาก และต้องใช้ต่อเนื่องหลายวันหรือใช้เป็นประจำ

- การซักผ้าที่อุณภูมิสูงช่วยลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ติดสะสมในเนื้อผ้า แต่อาจจะไม่สามารถกำจัดได้จนหมดสิ้น

อ้างอิงจาก

(1) Emollients: new information about risk of severe and fatal burns with paraffin-containing and paraffin-free emollients. Drug Safety Update volume 12, issue 5: December 2018:3; (2) Shokrollahi K. Paraffin-based ointments and fire hazard: understanding the problem, navigating the media and currently available downloadable patient information. Scars Burn Heal 2017. doi: 10.1177/2059513117704932.

อ้างอิงจาก:
-

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)      ดูข่าวยาทั้งหมด    


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล