หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเสี่ยงต่อการเกิด ischemic stroke เมื่อใช้ยา atypical antipsychotics

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน มิถุนายน ปี 2548 -- อ่านแล้ว 3,098 ครั้ง
 
การเกิด dementia ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลแย่ลง ทั้งยังอาจทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสแยกตัวออกจากสังคมมากขึ้น ยาที่นิยมใช้รักษา BPSD (Behavioural and psychological symptoms of demantia) คือ atypical antipsychotics แม้ว่าจะไม่ได้มีข้อบ่งใช้ที่ได้รับอนุมัติจาก FDA ก็ตาม แต่มีรายงานถึงการใช้ยากลุ่มนี้ในผู้สูงอายุเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการข้างเคียงทางหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะ stroke เมื่อการใช้ atypical antipsychotics อาจไม่ปลอดภัย ก็ต้องพิจารณาใช้ typical antipsychotics หรือการรักษาอื่นๆแทน จึงมีการศึกษาเปรียบเทียบผลต่อการเกิด stroke ระหว่างการใช้ atypical antipsychotics กับ typical antipsychotics โดยศึกษาแบบ retrospective cohort study ตั้งแต่ 1 เมษายน 1997 ถึง 31 มีนาคม 2002 ในผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 32,170 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ atypical antipsychotics 17,845 คน และกลุ่มที่ได้รับ typical antipsychotics 14,865 คน และดูจำนวนผู้ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะ stroke พบว่า อัตราเสี่ยงต่อการเกิด stroke ของทั้งยา 2 กลุ่มนี้ไม่แตกต่างกัน
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้