หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการใช้ยาฮอร์โมนช่วยลดอัตราตายจากมะเร็งเต้านม

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน พฤษภาคม ปี 2548 -- อ่านแล้ว 1,787 ครั้ง
 
จาก 194 randomized trial ที่เริ่มทำการศึกษาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1980’s ในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกจำนวน 145,000 คน ด้วยยาเคมีบำบัดกลุ่ม anthracyclines เป็นเวลา 6 เดือน (อาจจะให้ fluorouracil และ cyclophosphamide ร่วมด้วยก็ได้) และให้ tamoxifen ร่วมเป็นเวลา 5 ปี เมื่อติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 10 และ 15 ปี พบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาจากทั้งเคมีบำบัดและ tamoxifen เป็นเวลา 15 ปีอัตราตายจากมะเร็งเต้านมลดลงครึ่งหนึ่ง การใช้ anthracyclines เป็นเวลา 6 เดือน จะลดอัตราตายจากมะเร็งเต้านมในแต่ละปีของผู้ป่วยหญิงที่อายุน้อยกว่า 50 และ 50-69 ปีลงร้อยละ 38 และ 20 ตามลำดับ และยังพบว่าการให้ anthracyclines มีประสิทธิผลมากกว่าการใช้ cyclophosphamide, methrotrexate และ fluorouracil สำหรับหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมชนิด estrogen receptor positive เมื่อให้ tamoxifen ร่วมด้วยเป็นเวลา 5 ปี พบว่าจะลดอัตราตายจากมะเร็งเต้านมในแต่ละปีลงร้อยละ 31 นอกจากนี้การให้ tamoxifen เป็นเวลา 5 ปียังมีประสิทธิผลดีกว่าการให้เพียง 1-2 ปีอีกด้วย แต่การศึกษาต่างๆนี้มีข้อจำกัดเฉพาะการศึกษาที่เริ่มทำตั้งแต่ปี 1995 จึงไม่รวมถึง aromatase inhibitors รุ่นใหม่ๆ
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้