หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประโยชน์ของโอเมก้า 3 ในการบรรเทาอาการตาแห้ง

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน พฤษภาคม ปี 2556 -- อ่านแล้ว 7,577 ครั้ง
 

อาการตาแห้ง เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อย แต่มักสร้างความหงุดหงิดและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไข้ได้มาก น้ำตาเทียมเป็นการรักษาที่ง่ายและแพร่หลาย แต่ก็ออกฤทธิ์ได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น มีการศึกษาหลายตัวที่พบว่าการรับประทานอาหารจำพวกไขมัน สามารถบรรเทาอาการตาแห้งได้Dr. HalehKangariและคณะได้ทำการศึกษาผลของการรับประทานกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่มีต่ออาการตาแห้ง โดยให้คนไข้ที่มีอาการตาแห้งรับประทาน eicosapentaenoic acid (EPA) 180 มิลลิกรัม และdocosahexaenoic acid (DHA)120 มิลลิกรัม อย่างละ 1 แคปซูล วันละสองครั้ง ติดต่อกัน 30 วัน ผลการศึกษาวัดจากค่า1)tear break-up time (TBUT) ซึ่งเป็นการจับเวลาตั้งแต่เริ่มกระพริบตาจนกระทั่งเกิดอาการตาแห้ง 2) ค่าOcular Surface Disease Index (OSDI)ซึ่งเป็นค่าการประเมินความรุนแรงของอาการตาแห้งและ3) ระดับคะแนน Schirmerซึ่งวัดจากความเปียกบนผิวดวงตา

ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มที่รับประทานโอเมก้า 3 มีค่าเฉลี่ย TBUT เพิ่มขึ้นจาก 3.9 วินาที เป็น 5.67 วินาที ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71 มีค่าเฉลี่ย OSDI เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และมีค่าเฉลี่ยคะแนน Schirmer เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 ส่วนกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ย TBUT เพิ่มจาก 4.5 วินาที เป็น 4.7 วินาที คิดเป็นร้อยละ 3.3 มีค่าเฉลี่ย OSDI ลดลงร้อยละ 4 และมีค่าเฉลี่ยคะแนน Schirmer เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1

จากข้อมูลดังกล่าว สนับสนุนผลของการรับประทานโอเมก้า 3 ในการบรรเทาอาการตาแห้ง อย่างไรก็ตามผู้ทำการศึกษาแนะนำให้รับประทานปลาทะเลสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง มากกว่าแนะนำให้รับประทานอาหารเสริม เนื่องจากมีความปลอดภัยมากกว่า

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020