หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะความไวต่ออินซูลิน (insulin sensitivity) ที่ลดลงหลังการใช้ยา atorvastatin ในผู้ป่วย polycystic ovary syndrome

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 5 เดือน ตุลาคม ปี 2555 -- อ่านแล้ว 6,340 ครั้ง
 
จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า ยากลุ่ม statins มีประโยชน์ในผู้ป่วย polycystic ovary syndrome (PCOS) โดยช่วยลดระดับฮอร์โมน testosterone และบรรเทาภาวะฮอร์โมนแอนโดรเจนมากกว่าปกติ (hyperandrogenism) แต่ยากลุ่มนี้มีผลต่อ glucose tolerance ของผู้ป่วยซึ่งเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึง ดังนั้น Juha S. Tapanainen และ คณะผู้วิจัยจากฟินแลนด์และสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาแบบสุ่มในผู้ป่วยหญิงจำนวน 28 รายที่มีภาวะ PCOS ให้ได้รับยา atorvastatin 20 mgต่อวัน หรือยาหลอก เป็นเวลานาน 6 เดือน พบว่า กลุ่มที่ได้รับยา atorvastatinมีระดับ fasting insulin เพิ่มขึ้นเมื่อทดสอบด้วย oral glucose tolerance tests (OGTT) อย่างมีนัยสำคัญ มีความไวของเนื้อเยื่อต่ออินซูลิน(insulin sensitivity) และ dehydroepiandrosterone sulphate (สารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมน testosterone) ลดลงแต่ไม่มีผลต่อระดับ testosterone ซึ่งต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่า ยากลุ่ม statins ช่วยลดภาวะฮอร์โมนแอนโดรเจนมากกว่าปกติได้ อย่างไรก็ตามภาวะดื้อต่ออินซูลินที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ยากลุ่ม statins นี้สอดคล้องกับการศึกษาอื่น ผู้วิจัยแนะนำว่าการใช้ยากลุ่ม statins ในการรักษาโรค PCOS ควรใช้ในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของยากลุ่ม statins รวมถึงยาแต่ละตัวในกลุ่มต่อภาวะของโรคPCOSนี้ต่อไป
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้