หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไขข้อสงสัย…ใช้ยาอะไรหลังทำเลสิก

โดย นศภ.สุทธินันท์ เจริญสุข ภายใต้คำแนะนำของ ผศ.ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ เผยแพร่ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 -- 12,449 views
 

หลายคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการทำเลสิก แต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่าหลังทำเลสิกจะได้รับยาอะไรกลับบ้าน ซึ่งก่อนที่จะรู้จักกับยาเหล่านั้น เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าเลสิกคืออะไร

เลสิก (LASIK) คืออะไร?

เลสิก ย่อมาจาก laser in situ keratomileusis เป็นหนึ่งในหัตถการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ การทำเลสิกประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ การแยกชั้นกระจกตา ตามด้วยการใช้เลเซอร์ในการแก้ไขสายตา โดยทั่วไปสามารถแบ่งเลสิกเป็น 2 แบบตามวิธีการแยกชั้นกระจกตา ได้แก่ การแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีด (microkeratome LASIK และ sub-bowman keratomileusis LASIK) และการแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ (femtosecond laser LASIK)[1]

หลังทำเลสิก อาจเกิดอาการอะไรได้บ้าง?

หลังทำเลสิกไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้ โดยอาการที่พบบ่อย ได้แก่ ตาแห้ง ระคายเคืองตา ปวดตา นอกจากนี้อาจมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การติดเชื้อที่ดวงตา ดังนั้นแพทย์จึงต้องให้ผู้ป่วยใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น[2-3]

ยาที่มักได้รับหลังทำเลสิก

น้ำตาเทียม (artificial tears)[4-6]

การแยกชั้นกระจกตามักทำให้เกิดอาการตาแห้ง จึงต้องใช้น้ำตาเทียมช่วยบรรเทาอาการ โดยส่วนมากนิยมใช้น้ำตาเทียมแบบรายวันซึ่งไม่มีสารกันเสียผสม ทำให้สามารถใช้ได้บ่อย ๆ ต่างกับน้ำตาเทียมแบบ รายเดือนที่มักมีสารกันเสียในตำรับ โดยเฉพาะการใช้น้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียชื่อ benzalkonium chloride อาจส่งผลทำให้การสร้างน้ำตาหรือเยื่อเมือกลดลงในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคตาแห้ง น้ำตาเทียม แบบรายวัน ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีหลายชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งทุกชนิด สามารถบรรเทาอาการตาแห้งได้ ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลข้อมูลของน้ำตาเทียมได้ที่

https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/knowledge_full.php?id=59

ตารางที่ 1 น้ำตาเทียมแบบรายวันที่นิยมใช้ในประเทศไทย[7]

สารประกอบในน้ำตาเทียม

ตัวอย่างชื่อการค้า

ไฮดรอกซีโพรพริลเมทิลเซลลูโลส (hydroxypropyl methylcellulose หรือ hypromellose)[8-10]

Natear® UD, Miltear® UD

ไฮดรอกซีโพรพริลเมทิลเซลลูโลส 0.3% และเด็กซ์แทรน (dextran) 0.1%[5, 8-9]

Lubric-Eyes®, Tears Naturale® Free

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (carboxymethylcellulose) 0.5%[8-10]

Cellufresh®, Solufresh®

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 0.5% และกลีเซอริน (glycerin) 0.9%[8]

Optive® UD

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 0.5%, โซเดียมไฮยาลูรอเนท (sodium hyaluronate) 0.1% และกลีเซอริน 1%[8-10]

Optive Fusion® UD

โซเดียมไฮยาลูรอเนท 0.1%[6, 8, 11]

Vislube®

โซเดียมไฮยาลูรอเนท 0.3%[8, 11]

Hialid® mini 0.3

กลีเซอริน 1% และโพลีซอร์เบท 80 (polysorbate 80) 1%[8]

Endura®

โพลีเอทิลีนไกลคอล 400 (polyethylene glycol 400) 0.4% และโพพิลีนไกลคอล (propylene glycol) 0.3%[6]

Systane® ultra UD

ข้อควรระวังในการใช้น้ำตาเทียม ได้แก่ อาจมีการมองภาพไม่ชัดเล็กน้อยหลังจากใช้ และเมื่อเปิดใช้ ครบ 24 ชั่วโมง แล้วให้ทิ้งไปไม่เก็บไว้ใช้ต่อ[12]

ยาหยอดตาสเตียรอยด์ (steroid eye drops)[5-6]

หลังทำเลสิกผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการอักเสบบริเวณดวงตา จึงต้องใช้ยาบรรเทาอาการอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสเตียรอยด์แบบหยอดตา เนื่องจากมีโอกาสทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบอื่น ๆ ของร่างกายน้อยกว่าชนิดรับประทาน โดยสเตียรอยด์แบบหยอดตาที่มีใช้ในประเทศไทย แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สเตียรอยด์แบบหยอดตาที่นิยมใช้ในประเทศไทย[13]

สเตียรอยด์ซึ่งเป็นตัวยาสำคัญ

ตัวอย่างชื่อการค้า

เพรดนิโซโลนแอซิเตต (prednisolone acetate)[14-15]

Pred-FORTE®, Inf-Oph®

ฟลูออโรเมโทโลน (fluorometholone)[6]

FML®, Flu-Oph®, Flucon®, Flarex®

โลเทเพรดนอล เอทาโบเนต (loteprednol etabonate)[16]

Lotemax®, Alrex®

หลังใช้สเตียรอยด์แบบหยอดตาแล้วอาจเกิดอาการระคายเคืองหรือมองไม่ชัดได้ โดยทั่วไปยากลุ่มนี้จะเป็นยาน้ำแขวนตะกอน จึงต้องเขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้ยาควรเก็บยาในตู้เย็น ไม่แช่ช่องแช่แข็ง โดย หลังเปิดจะมีอายุการใช้งาน 30 วัน[6]

หยอด/ป้ายตาฆ่าเชื้อ (antimicrobial eye drops/ointments)[5-6]

เนื่องจากทำหัตถการมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อขึ้นได้ ยาฆ่าเชื้อในรูปแบบยาหยอดตาหรือป้ายตาจึงมีประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยตัวอย่างตัวยาฆ่าเชื้อทั้งแบบชนิดหยอดตาและป้ายตา ซึ่งมีใช้ ในปัจจุบันแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ยาหยอด/ป้ายตาฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ในประเทศไทย[17]

ยาฆ่าเชื้อซึ่งเป็นตัวยาสำคัญ

ตัวอย่างชื่อการค้า

โมซิฟลอกซาซิน (moxifloxacin)[14]

Vigamox®, SVOZ®

โอฟลอกซาซิน (ofloxacin)[15]

Exocin®, Tarivid® ointment

แกทิฟลอกซาซิน (gatifloxacin)[6, 15]

Zymar®

คลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol)[16]

Archifen®, ChlorOph®, ChlorOph® ointment, Vanafen® ointment

สำหรับยาฆ่าเชื้อแบบหยอดตา แนะนำให้เขย่าขวดยาในแนวตั้งก่อนใช้ หลังใช้ยาอาจเกิดอาการ ระคายเคืองหรือมองไม่ชัดได้เล็กน้อย เมื่อไม่ใช้ควรเก็บยาในตู้เย็น ไม่แช่ช่องแช่แข็ง โดยหลังเปิดจะมีอายุการใช้งาน 30 วัน ส่วนยาฆ่าเชื้อรูปแบบขี้ผึ้งป้ายตา แนะนำให้บีบส่วนแรกของยาขี้ผึ้งทิ้งเล็กน้อยสำหรับการเปิดใช้ครั้งแรก เมื่อใช้แล้วอาจเกิดอาการระคายเคืองหรือมองไม่ชัดได้เล็กน้อย หากไม่ใช้ยาให้เก็บในที่แห้งและ พ้นแสงแดดโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น ยาจะมีอายุการใช้งาน 30 วันหลังเปิดใช้ครั้งแรก[6]

นอกจากนี้ยังมียาหยอดตาสูตรผสมระหว่างสเตียรอยด์และยาฆ่าเชื้อด้วย[18] ยาสูตรผสมนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาทั้ง 2 ชนิดร่วมกันเพื่อลดขั้นตอนของการใช้ยาหยอดตาลง เช่น ยาที่มีสเตียรอยด์เด็กซาเมทาโซน (dexamethasone) กับยาฆ่าเชื้อโมซิฟลอกซาซิน (Vigadexa®)[6] เป็นต้น

ยาบรรเทาอาการปวด (analgesics)[5-6, 19]

หลังทำเลสิกอาจมีอาการปวดบริเวณดวงตาเกิดขึ้นในผู้ป่วยบางราย โดยนอกจากยาบรรเทาอาการ ปวดชนิดรับประทาน ได้แก่ ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) เช่น นาพรอกเซน (naproxen) และไอบูโพรเฟน (ibuprofen) หรือยากลุ่มอื่น เช่น พาราเซตามอล (paracetamol) หรือยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของพาราเซตามอลและโคเดอีน (codeine) ผู้ป่วยอาจได้รับยาบรรเทาอาการปวดชนิดหยอดตา เช่น คีโตโลแลค โทรเมทามีน (ketorolac tromethamine) 0.5% หรือ ไดโคฟิแนค โซเดียม (diclofenac sodium) 0.1% ทั้งนี้อาจจำเป็นต้องใช้ยาเหล่านี้เพียงเพื่อใช้ในคืนแรก หลังทำเลสิก หรือใช้เมื่อมีอาการก็เป็นได้

ในกรณีของยาชนิดรับประทาน อาการไม่พึงประสงค์จะแตกต่างกันไปขึ้นกับชนิดของยาที่ใช้ เช่น หากรับประทานยากลุ่ม NSAIDs ในขณะที่ท้องว่างอาจมีการระคายกระเพาะอาหารทำให้รู้สึกแสบท้องได้[20] หรือเกิดอาการง่วงซึมหลังจากรับประทานยาที่มีโคเดอีนเป็นองค์ประกอบ แต่หากเป็นชนิดหยอดตา อาจเกิดอาการระคายเคืองหรือมองไม่ชัดได้เล็กน้อย และเมื่อไม่ใช้ยาควรเก็บในตู้เย็น ไม่แช่ช่องแช่แข็ง โดยหลังเปิดจะมีอายุการใช้งาน 30 วัน[6] แนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง และทำตามคำแนะนำของเภสัชกร อย่างเคร่งครัด

ยาคลายกังวล (anxiolytics)[5-6]

เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีความวิตกกังวลหรือนอนไม่หลับหลังทำเลสิก ยากลุ่มนี้จะช่วยบรรเทาความกังวลและทำให้นอนหลับง่ายขึ้น โดยเฉพาะในคืนแรกหลังทำเลสิก โดยยาที่นิยมใช้คือกลุ่มเบ็นโซไดอาเซปีน (benzodiazepines) เช่น ไดอะซีแพม (diazepam) หรือลอราซีแพม (lorazepam)

ยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงต่อระบบประสาท แนะนำให้ใช้ยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เช่น หลีกเลี่ยง การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การขับขี่ยานพาหนะหรือการทำงานกับเครื่องจักรหลังใช้ยานี้[5-6]

บทสรุป

แม้ว่าผู้ป่วยหลายรายอาจไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังทำเลสิก แต่เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ป่วยจึงมักจะได้รับยาจากแพทย์ไปใช้ที่บ้านเสมอ ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยซื้อยาใช้เอง และหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น แนะนำให้ผู้ป่วยหยุดยานั้นและรีบกลับไปพบแพทย์ทันที ส่วนในผู้ป่วย ที่เคยมีประวัติแพ้ยา ควรแจ้งแพทย์ให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา

เอกสารอ้างอิง

 1. Laser vision correction [Internet]. uncvajira.com. 2018. [cited 14 May 2022]. Available from: http://umcvajira.com/files/pct/จักษุ/Laser%20vision%20correction.pdf.
 2. Schallhorn JM, Schallhorn SC, David T, Hannan SJ, Pelouskova M, Venter JA. Incidence of Intraoperative and Early Postoperative Adverse Events in a Large Cohort of Consecutive Laser Vision Correction Treatments. Am. J. Ophthalmol. 2020; 210:97-106.
 3. Universal Adverse Effects & Long-term Consequences of LASIK [Internet]. lasikcomplications.com. 2007. [cited 14 May 2022]. Available from: https://lasikcomplications.com/long_term_issues. html.
 4. Ribeiro MVMR, Barbosa FT, Ribeiro LEF, Sousa-Rodrigues CF, Ribeiro EAN. Effectiveness of using preservative-free artificial tears versus preserved lubricants for the treatment of dry eyes: a systematic review. Arq Bras Oftalmol. 2019;82(5):436-45.
 5. After LASIK surgery [Internet]. lasikthai.com. 2018. [cited 14 May 2022]. Available from: http://www.lasikthai.com/cms.php?ref=do:read/id:79.
 6. How to put in eye drop and medicine guideline [Internet]. excellent.med.cmu.ac.th.com. 2019. [cited 14 May 2022]. Available from: http://excellent.med.cmu.ac.th/meccmu/wp-content/uploads/2021/07/ยาเเละวิธีหยอด-EN.pdf.
 7. MIMs Online Thailand. Ophthalmic lubricants. [Internet]. 2022. [Cited 20 May 2022]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/search?q=ophthalmic+lubricants& code=14h.
 8. D’Souza S, James E, Swarup R, Mahuvakar S, Pradhan A, Gupta K. Algorithmic approach to diagnosis and management of post-refractive surgery dry eye disease. Indian J Ophthalmol 2020; 68:2888-94.
 9. Albietz JM, Lenton LM, McLennan SG and Earl ML. A comparison of the effect of refresh plus and bion tears on dry eye symptoms and ocular surface health in myopic LASIK patients. The CLAO J. 2002; 28(2):96-100.
 10. Wallerstein A, Jackson WB, Chambers J, Moezzi AM, Lin H, Simmons PA. Management of post-LASIK dry eye: a multicenter randomized comparison of a new multi-ingredient artificial tear to carboxymethylcellulose. Clin Ophthalmol. 2018; 12:839-48.
 11. Zheng X, Zhao S. Effect of 0.1% and 0.3% sodium hyaluronic ophthalmic solution on tear film stability and visual quality in FS-LASIK dry eye. Chin J Exp Ophthalmol. 2018; 36(5):373-79.
 12. Drugs.com [Internet]. Artificial Tears Side Effects Information from Drugs.com; c2000-2022 [Updated: 3 January 2022, Cited: 25 May 2022]. Available from: https://www.drugs.com/ sfx/artificial-tears-side-effects.html.
 13. MIMs Online Thailand. Eye corticosteroids. [Internet]. 2022. [Cited 22 May 2022]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/search?q=eye+corticosteroids&code=14c.
 14. LASIK Post-Operative. [Internet]. metroeyemd.com. 2014. [cited 22 May 2022]. Available from https://www.metroeyemd.com/forms/operative/postop-lasik.pdf.
 15. LASIK Post-Op Instructions. [Internet]. med.virginia.edu. 2018. [cited 22 May 2022]. Available from https://med.virginia.edu/ophthalmology/wp-content/uploads/sites/295/2018/01/LASIK-Post-Op-Instructions.pdf.
 16. IntraLASIK postperative care instructions. [Internet]. centreforsight.com. 2022. [cited 23 May 2022]. Available from https://www.centreforsight.com/wp-content/uploads/2020/05/Intra LASIK.pdf.
 17. MIMs Online Thailand. eye anti-infectives & antiseptics. [Internet]. 2022. [Cited 20 May 2022]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/search?q=eye+anti-infectives+%26+ antiseptics&code=14a.
 18. MIMs Online Thailand. eye antiseptics with corticosteroids. [Internet]. 2022. [Cited 20 May 2022]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/search?q=eye+antiseptics+ with+corticosteroids&code=14b.
 19. The role of Topical NSAIDs [Internet]. reviewofoptometry.com. 2012. [cited 17 May 2022]. Available from: https://www.reviewofoptometry.com/article/the-role-of-topical-nsaids.
 20. NSAIDs. [Internet]. nhs.uk. 2019. [cited 17 May 2022]. Available from: https://www.nhs.uk/ conditions/nsaids/
 21. Codeine. In: Lexi-Drugs® [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2022. [Cited 17 May 2022]. Available from: http://online.lexi.com.

 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้