หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ E14

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 24 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (E-Book)

การศึกษาต่อเนื่อง
  • บทบาทของวิตามินดี วิตามินซี และธาตุสังกะสีในระบบภูมิคุ้มกัน และผลต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (The immunomodulatory roles of vitamin D, vitamin C and zinc and their implications in COVID-19)
    รหัส 1002-1-000-002-02-2565 จำนวน 2.5 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 7/2/2566 - ทำแบบทดสอบ
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้