หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ E13

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 24 ประจำเดือนมกราคม 2565 (E-Book)

การศึกษาต่อเนื่อง
  • ยาทาปฏิชีวนะรักษาสิว (Topical antibiotic agents for acne)
    รหัส 1002-1-000-001-01-2565 จำนวน 2.5 หน่วยกิตฯ วันที่หมดอายุ 12/1/2566 - ทำแบบทดสอบ
 
ข่าวยาล่าสุด
    ดูข่าวยาทั้งหมด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020