หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในเด็กเล็กมีโอกาสเป็นเริมได้มั้ย (เด็กไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน) และหากเป็นเริมสามารถทายา vilerm ใกล้ๆปากได้หรือไม่ (กลัวเด็กทานยาที่ทาเข้าไป) ขอบคุณคับ

ถามโดย เด็กน้อย เผยแพร่ตั้งแต่ 12/05/2012-14:43:07 -- 15,655 views
 

คำตอบ

เริมและอีสุกอีใสเกิดจากเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุคนละตัว ดังนั้นการเกิดโรคจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เริมในช่องปากเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดของการติดเชื้อครั้งแรก พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ในเด็กมักพบบ่อยช่วงอายุ 10 เดือนถึง 3 ปี เมื่อหายแล้วเชื้อมักหลบซ่อนอยู่ที่ปมประสาท หากมีปัจจัยกระตุ้น เช่น เป็นไข้ โดนแดดจัด ร่างกายอ่อนแอทำให้ภูมิต้านทานตกลง เชื้อไวรัสที่แฝงตัวอยู่ก็จะกำเริบซ้ำขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดเป็นแผลเริมที่ริมฝีปาก การรักษาคือการให้ยาต้านไวรัสซึ่งมีรูปแบบทั้งยาฉีด ยารับประทานและยาทาภายนอก เช่น vilerm กรณีใช้เป็นยาทาภายนอกและแผลเริมอยู่ใกล้ริมฝีปากสามารถใช้ยาทาที่แผลได้ และอาจหาวาสลีนมาทาริมฝีปากเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บ นอกจากนั้นควรใช้ยาต่อเนื่องให้ครบตามที่แพทย์สั่ง หมั่นล้างมือบ่อยๆหากสัมผัสบริเวณที่เป็นแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่เยื่อบุบริเวณอื่น และหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

Reference:
1. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด; 2551.
2. พรรณพิศ ฉายากุลและคณะ, บรรณาธิการ. ตำราโรคติดเชื้อ 1. กรุงเทพ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด; 2548.

Keywords:
-

ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020