หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้essentialบำรุงตับ ต่างกับการใช้legarolอย่างไร

ถามโดย ทิพย์ เผยแพร่ตั้งแต่ 27/09/2010-14:10:28 -- 114,780 views
 

คำตอบ

Essentiale® และ Legalon® มีส่วนประกอบเป็นวิตามิน ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นยา โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์นี้ มีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของตับ โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์นี้มีความต่างกัน ทั้งในด้านข้อบ่งใช้และการออกฤทธิ์ โดย Essentiale® ใช้ร่วมกับการรักษาหลัก (adjunctive treatment) ส่วน Legalon® ใช้ในการรักษาเสริมจากการรักษาหลัก และยาทั้ง 2 ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งในกรณี ตับอักเสบเฉียบพลันและและตับอักเสบเรื้อรัง ทั้ง 2 ตัวนี้ยังมีคุณสมบัติต่างกัน ดังจะกล่าวด้านล่างนี้ Essentiale® • ประกอบด้วย Essential phospholipids 175 mg, vit B1 3 mg, vit B2 3 mg, vit B6 3 mg, vit B12 3 mcg, vit E 3.3 mg, nicotinamide (vitamin B3) 15 mg • ข้อบ่งใช้ ใช้ร่วมกับการรักษาหลักในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับตับ เช่น ตับอักเสบเฉียบพลัน เรื้อรัง ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบ ตับอักเสบจากยา ไขมันเกาะตับ (alcoholic fatty liver) ผ่าตัดตับ โดยให้รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง • เมื่อตับเกิดการอักเสบ หรือเป็นโรคตับ จะทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อตับขึ้น ทำให้ตับเกิดการสูญเสียการทำงาน ซึ่ง membrane เป็นส่วนสำคัญในการทำให้ตับกลับสู่สภาพปกติ โดย phospholipids เป็นส่วนประกอบของเซลล์ membrane ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ตับเกิดการกลับคืนสภาพปกติได้ดีขึ้น • นอกจากนี้ตับยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ และ metabolism ของวิตามินต่างๆ ดังนั้น เมื่อมีการทำลายเนื้อเยื่อตับ ทำให้เกิดการขาดวิตามินได้ • เมื่อนำค่าปริมาณ vitamin ใน essentiale® เปรียบเทียบกับ DRI (Dietary reference intakes) ซึ่งค่าสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทย ค่าเหล่านี้ใช้สำหรับคนปกติที่มีสุขภาพดี ห้ามนำไปใช้กับคนที่อยู่ในภาวะการขาดสารอาหารหรือมีสารอาหารเกิน พบว่า มีค่าเกินกว่า DRI ซึ่งเป็นการใช้เสริมในผู้ป่วยโรคตับ ซึ่งมีการขาดวิตามิน วิตามินตัวไหนนั้นต้องพิจารณาจากค่าทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยเป็นรายๆไปว่าขาดวิตามินอะไรปริมาณมาก Legalon® • ประกอบด้วย Silymarin เป็นสารสกัดจากส่วนใบของพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Silybum marianum • ข้อบ่งใช้ ใช้ในการรักษาเสริมจากการรักษาหลักในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับตับ เช่น ตับอักเสบเฉียบพลัน เรื้อรัง ตับแข็ง ตับอักเสบจากยา รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง • สารนี้มีฤทธิ์ในการป้องกันตับถูกทำลาย เนื่องจากยามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ (free radical scavenging) ผลการศึกษาการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน พบว่า ยาช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของโรค ลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล และทำให้ค่าทางห้องปฏิบัติการกลับสู่ภาวะปกติมากกว่ากลุ่มควบคุม และมีผลการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นตับแข็ง พบว่า ยาจะมีประโยชน์เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการตับแข็งที่สัมพันธ์กับแอลกอฮอล์ ส่วนในผู้ป่วยตับแข็งจากสาเหตุอื่นไม่พบประโยชน์อย่างชัดเจน

Reference:
1. Valenzuela A, Garrido A. Biochemical bases of the pharmacological action of the flavonoid silymarin and of its structural isomer silibinin. Biol Res 1994; 27: 105-12
2. Flora K, Hahn M, Rosen H, et al. Milk thistle (Silybum marianum) for the therapy of liver disease. Am J Gastroenterol 1998; 93: 139-43
3. Ferenci P, Dragosics B, Dittrich H, et al. Randomized controlled trial of silymarin treatment in patients with cirrhosis of the liver. J Hepatol 1989; 9: 105-13
4. Chlorpheniramine maleate. In: DRUGDEX® Evaluations. [Online]. 2010 June 08. Available from: MICROMEDEX® Healthcare Series; 2010. [cited 2010 Oct 4].
5. Essentiale® [cap] Drug info. In: MIMs Thailand. [online]. 2010 Oct 04. Available from: URL: http://www.mims.com/Page.aspx?menuid=mng&name=Essentiale+cap&CTRY=TH&brief=false#Actions

Keywords:
-

ทางเดินอาหาร

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้