ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

หน้าแรก

แนะนำบุคลากร

นโยบายการให้บริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

ส่งข้อร้องเรียน

คุณภาพและมาตรฐาน

คือ

บริการของเรา

ข้อมูลสำหรับการติดต่อเรา

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง 512 อาคารราชรัตน์ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 095-562-7679, 02-354-4320
โทรสาร:02-354-4320
E-mail: labiso.mahidol@hotmail.com
เวลาทำการ: 9:00-17:00 น.

Center of Analysis for Product Quality (CAPQ)
Faculty of Pharmacy, Mahidol University

447 Sri-Ayuthaya Rd. Rajathevi Bangkok Thailand 10400
Tel./Fax: 02-354-4320
E-mail: labiso.mahidol@hotmail.com
Working hour: 9:00-17:00

© 2024 - 2025  Brompoj PrutthiwanasanCenter of Analysis for Product Quality (Chemical Division)Faculty of PharmacyMahidol University