ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

การแจ้งเปิดบริการของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี)

 

 ศูนย์วิเคราะห์ฯ เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

ผู้ขอรับบริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

📮 E-mail: labiso.mahidol@hotmail.com
📞Tel: 023544320 / 095-5627679

 

ผู้จัดการหน่วยปฏิบัติการมาตรฐาน (8-11-2564)


  หัวข้อข่าวย้อนหลัง
Bullet news การแจ้งปิดบริการชั่วคราวของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) | Posted date: (20-7-2564)
Bullet news การแจ้งปิดบริการชั่วคราวของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) | Posted date: (17-5-2564)

ข้อมูลทั่วไปศูนย์วิเคราะห์ฯ

วันที่ : 6 ต.ค. 2565

จำนวนผู้เข้าชม : 55,062 ครั้ง

ข้อมูลสำหรับการติดต่อเรา

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง 512 อาคารราชรัตน์ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 095-562-7679, 02-354-4320
โทรสาร:02-354-4320
E-mail: labiso.mahidol@hotmail.com
เวลาทำการ: 9.00-17.00 น.

Center of Analysis for Product Quality (CAPQ)
Faculty of Pharmacy, Mahidol University

447 Sri-Ayuthaya Rd. Rajathevi Bangkok Thailand 10400
Tel./Fax: 02-354-4320
E-mail: labiso.mahidol@hotmail.com
Working hour: 9.00-17.00

map to CAPQ