ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

การแจ้งปิดบริการชั่วคราวของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี)

 

ขอแจ้งปิดการบริการชั่วคราวของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ และประกาศจากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะงดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย และศาลายา ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.-2 ส.ค. 2564
ศูนย์วิเคราะห์ฯ จึงขอแจ้งปิดบริการชั่วคราว ในช่วงเวลาดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ขอรับบริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 087-6843505 (สุภาวดี)
E-mail: labiso.mahidol@hotmail.com
Facebook: CAPQ-Chemical Division

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ผู้จัดการหน่วยปฏิบัติการมาตรฐาน (20-7-2564)


  หัวข้อข่าวย้อนหลัง
Bullet news การแจ้งปิดบริการชั่วคราวของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) | Posted date: (17-5-2564)
Bullet news การแจ้งปิดบริการชั่วคราวของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) | Posted date: (5-5-2564)

ข้อมูลทั่วไปศูนย์วิเคราะห์ฯ

วันที่ : 19 ก.ย. 2564

จำนวนผู้เข้าชม : 52,739 ครั้ง

ข้อมูลสำหรับการติดต่อเรา

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง 512 อาคารราชรัตน์ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร: 02-354-4320
E-mail: labiso.mahidol@hotmail.com
เวลาทำการ: 9.00-17.00 น.

Center of Analysis for Product Quality (CAPQ)
Faculty of Pharmacy, Mahidol University

447 Sri-Ayuthaya Rd. Rajathevi Bangkok Thailand 10400
Tel./Fax: 02-354-4320
E-mail: labiso.mahidol@hotmail.com
Working hour: 9.00-17.00

map to CAPQ