ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

การแจ้งปิดบริการชั่วคราวของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี)

 

นื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ และประกาศจากมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานที่บ้านระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564
ศูนย์วิเคราะห์ฯ จึงขอแจ้งปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ขอรับบริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
E-mail: labiso.mahidol@hotmail.com
Facebook: CAPQ-Chemical Division

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ผู้จัดการหน่วยปฏิบัติการมาตรฐาน (5-5-2564)


  หัวข้อข่าวย้อนหลัง
Bullet news แจ้งเปิดการให้บริการตามปกติ | Posted date: (9-3-2564)
Bullet news แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อชั่วคราว | Posted date: (30-4-2563)

ข้อมูลทั่วไปศูนย์วิเคราะห์ฯ

วันที่ : 12 พ.ค. 2564

จำนวนผู้เข้าชม : 51,896 ครั้ง

ข้อมูลสำหรับการติดต่อเรา

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง 512 อาคารราชรัตน์ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร: 02-354-4320
E-mail: labiso.mahidol@hotmail.com
เวลาทำการ: 9.00-17.00 น.

Center of Analysis for Product Quality (CAPQ)
Faculty of Pharmacy, Mahidol University

447 Sri-Ayuthaya Rd. Rajathevi Bangkok Thailand 10400
Tel./Fax: 02-354-4320
E-mail: labiso.mahidol@hotmail.com
Working hour: 9.00-17.00

map to CAPQ