เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 9/409  
เภสัชมหิดลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตั้งแต่ 25 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 199 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2561

ตั้งแต่ 24 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 364 ครั้ง

เภสัชมหิดลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน ’วันมหิดล’ ประจำปี 2561

ตั้งแต่ 24 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 311 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิก-จ่ายด้านการเงินและพัสดุ

ตั้งแต่ 20 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 204 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัด KM เรื่อง ’การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานและการดูแลรักษาในเบื้องต้น’

ตั้งแต่ 19 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 128 ครั้ง

  หน้า 9/409  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015