เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 9/403  
เภสัชมหิดลจัดอบรมในหัวข้อ Quick Pipette and Balance Performance

ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 129 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับ Assist. Prof. Dr. Robert Pal ในการสัมมนา “Non-destructive Analysis for Pharmaceutical and Biomedical Applications”

ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 273 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ประจำปี 2561

ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 160 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปี 2561

ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 243 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ต้อนรับประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี

ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 231 ครั้ง

  หน้า 9/403  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015