เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 9/417  
เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 238 ครั้ง

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design”

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 111 ครั้ง

ภาควิชาเภสัชเคมีจัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์อาคันตุกะ

ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 209 ครั้ง

ผู้บริหารเภสัชมหิดลร่วมการประชุม The 3rd ASEAN PharmNET Dean Forum

ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 225 ครั้ง

ร้านยาคณะเภสัชฯ มหิดล จัดทำโครงการเภสัชกรอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ยา แก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 23 ครั้ง

  หน้า 9/417  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015