เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 8/501  
เภสัชมหิดลเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL

ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 270 ครั้ง

ภาควิชาเภสัชกรรมจัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Product Information Leaflet and Boxed Warnings (PIL-Box)

ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 630 ครั้ง

นักสร้างสุขเภสัชมหิดลจัดกิจกรรม Happy Birthday เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564

ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 541 ครั้ง

เภสัชมหิดลรับมอบการสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสื่อการเรียนการสอน จากชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล และ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 492 ครั้ง

รางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 131 ครั้ง

  หน้า 8/501  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020