เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 8/406  
เภสัชมหิดลลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่ 12 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 133 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับคณะผู้แทนจาก Leave a Nest Singapore Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

ตั้งแต่ 11 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 183 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตั้งแต่ 8-9 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 420 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 3

ตั้งแต่ 7 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 579 ครั้ง

กรมพลาธิการทหารบกเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านจุลชีววิทยา

ตั้งแต่ 5 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 229 ครั้ง

  หน้า 8/406  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015