เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 10/409  
เภสัชมหิดลร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่ 18 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 293 ครั้ง

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยจัดบรรยาย เรื่อง จิตตื่นรู้: ทัศนคติและหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ตั้งแต่ 18 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 118 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์อาคันตุกะประจำหลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ 18 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 246 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 44

ตั้งแต่ 14 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 776 ครั้ง

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kentucky นำเสนอผลการฝึกอบรมทางวิชาชีพ

ตั้งแต่ 14 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 224 ครั้ง

  หน้า 10/409  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015