เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 10/501  
งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมจัดประชุมชี้แจงทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 516 ครั้ง

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ หารือความร่วมมือกับ University of Santo Tomas เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 335 ครั้ง

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Showa University ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 282 ครั้ง

เภสัชมหิดลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ สปป.ลาว ประจำปี 2564

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 385 ครั้ง

งานกิจการนักศึกษาจัดบรรยายออนไลน์ เปิดประตูสู่โลกกว้าง สู่การใช้ชีวิตและการทำงาน

ตั้งแต่ 28 มกราคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 236 ครั้ง

  หน้า 10/501  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020