เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 10/403  
เภสัชมหิดลจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 432 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการเภสัชกรรม 3 สาขา (TSAC) ครั้งที่ 1 เรื่อง เภสัชกรรมกับผู้ป่วยสูงอายุ

ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 235 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 269 ครั้ง

เภสัชมหิดลร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 187 ครั้ง

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับรางวัล Best Poster Award

ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 193 ครั้ง

  หน้า 10/403  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015