เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 10/573  
เภสัชมหิดลจัดการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2565 ถูกเปิดอ่านแล้ว 185 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดงานแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2565 ถูกเปิดอ่านแล้ว 192 ครั้ง

เภสัชมหิดลรับมอบการสนับสนุนทุนจากศิษย์เก่า ร่วมสร้างหอพระพุทธมหามงคลเภสัช

ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2565 ถูกเปิดอ่านแล้ว 151 ครั้ง

เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือกับสมาคมร้านขายยา

ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2565 ถูกเปิดอ่านแล้ว 150 ครั้ง

คณบดีร่วมแสดงความยินดีแก่อดีตคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ และอาจารย์ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2565 ถูกเปิดอ่านแล้ว 389 ครั้ง

  หน้า 10/573  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้