เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/524  
คณาจารย์เภสัชมหิดลจัดประชุมบริหารการจัดการงานที่มอบหมายให้แก่นักศึกษา (assignment)

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 21 ครั้ง

งานบริหารงานวิจัยฯ จัด KM เรื่อง Do and don’t in scientific publication and ethical issues

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 67 ครั้ง

เภสัชมหิดลร่วมงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair ประจำปี 2564

ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 83 ครั้ง

เภสัชมหิดลเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Graduate Research Symposium 2021

ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 102 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA Visit) ประจำปี 2565

ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 119 ครั้ง

  หน้า 1/524  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020