เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 7/501  
อาจารย์เภสัชมหิดลร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมนานาชาติ The 1st International Congress on Collaborative Education and Research in Health Care

ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 405 ครั้ง

เภสัชมหิดลประกอบพิธีสักการะอนุสรณ์สถาน ’อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร’

ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 509 ครั้ง

งานกิจการนักศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564

ตั้งแต่ 4 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 180 ครั้ง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ร่วมงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 247 ครั้ง

หน่วยสวัสดิการฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 403 ครั้ง

  หน้า 7/501  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020