เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 7/425  
เภสัชมหิดลต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 198 ครั้ง

เภสัชมหิดลเข้าร่วมงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 89 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 153 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) โครงการ Active Research Activities ครั้งที่ 10

ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 119 ครั้ง

เภสัชมหิดลร่วมหารือแนวทางการวิจัยกับบริษัท บีเอชเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 114 ครั้ง

  หน้า 7/425  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015