เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 7/417  
เภสัชมหิดลผ่านการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 124 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2562

ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 234 ครั้ง

เภสัชมหิดลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 98 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (PA Visit) ประจำปี 2562

ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 128 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับคณาจารย์จาก Vietnam National University, Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม

ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 158 ครั้ง

  หน้า 7/417  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015