เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 6/409  
เภสัชมหิดลจัดโครงการเภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน (สานสายใย) ประจำปี 2561

ตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 85 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดประชุมสรุปการ Lean กระบวนงาน จากกลุ่มย่อยสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561

ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 148 ครั้ง

หน่วยพัฒนาคุณภาพ เภสัชมหิดล จัดกิจกรรม “Coaching ภาควิชา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 129 ครั้ง

อาจารย์ประจำเภสัชมหิดลนำเสนอผลงานในงานประชุม The 7th International Conference on Natural Products ณ ประเทศเกาหลีใต้

ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 91 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดหลักสูตรการอบรม เรื่อง ’การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 New version’

ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 362 ครั้ง

  หน้า 6/409  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015