เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 6/501  
เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับ มจธ.

ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 484 ครั้ง

เภสัชมหิดลร่วมกิจกรรมการนำเสนอโครงการวิจัยและโครงการพัฒนางานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป.ลาว

ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 448 ครั้ง

งานวิเทศสัมพันธ์จัดการนำเสนอผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ ประจำปี 2021

ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 106 ครั้ง

งานกิจการนักศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ครั้งที่ 1

ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 221 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมความร่วมมือด้านการวิจัย

ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 345 ครั้ง

  หน้า 6/501  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020