เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 5/501  
งานกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมพบปะ Meet and Greet นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3

ตั้งแต่ 17 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 78 ครั้ง

เภสัชมหิดลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่ 17 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 587 ครั้ง

เภสัชมหิดล จับมือ คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนางานวิจัยด้าน Drug Discovery

ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 211 ครั้ง

งานกิจการนักศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ครั้งที่ 2

ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 261 ครั้ง

ศิษย์เก่าเภสัชมหิดลมอบอุปกรณ์สำหรับห้องพยาบาล

ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 144 ครั้ง

  หน้า 5/501  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020