เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 5/403  
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Kentucky นำเสนอผลการฝึกอบรมทางวิชาชีพ

ตั้งแต่ 14 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 154 ครั้ง

พิธียกรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ประดิษฐานไว้ที่ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ 13 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 126 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดกิจกรรม KM หัวข้อ ’แนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขออรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ’

ตั้งแต่ 12 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 207 ครั้ง

เภสัชมหิดลลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่ 12 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 105 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับคณะผู้แทนจาก Leave a Nest Singapore Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

ตั้งแต่ 11 กันยายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 128 ครั้ง

  หน้า 5/403  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015