เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 501/502  
นาโนเทคโนโลยี่กับคณะเภสัชฯ

ตั้งแต่ 09 ส.ค. 2548 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,497 ครั้ง

บุคลากรคณะเป็นที่ปรึกษาวิเคราะห์ต้นทุน

ตั้งแต่ 02 ส.ค. 2548 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,506 ครั้ง

บุคลากรคณะได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์ต้นทุน

ตั้งแต่ 06 พ.ค. 2548 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,535 ครั้ง

คณะฯ ตกลงความร่วมมือกับ Honoi College of Pharmacy

ตั้งแต่ 27 เม.ย. 2548 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,243 ครั้ง

ร.ศ.ปราณี ใจอาจ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ตั้งแต่ 29 มี.ค. 2548 ถูกเปิดอ่านแล้ว 2,900 ครั้ง

  หน้า 501/502  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020