เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 500/506  
การแสดงปาฐกถาพิเศษ ประดิษฐ์ หุตางกูร ครั้งที่ 3

ตั้งแต่ 27 ก.ค. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,529 ครั้ง

MOU : Louisiana State University Health Sciences Center at New Orleans

ตั้งแต่ 18 ก.ค. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,500 ครั้ง

โครงการเภสัชศาสตร์เพื่อสุขภาพชุมชน

ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,481 ครั้ง

สานสายใยเภสัชมหิดล 2549

ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,782 ครั้ง

บรรยากาศโครงการสัมนาบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2549

ตั้งแต่ 17-18 มิ.ย. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,350 ครั้ง

  หน้า 500/506  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020