เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 502/506  
ผลงานวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมที่เซี่ยงไฮ้

ตั้งแต่ 11 เม.ย. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 2,327 ครั้ง

ศ.สมพล ได้รับรางวัลศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดลดีเด่น ประจำปี 2548

ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,937 ครั้ง

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ตั้งแต่ 22 มี.ค. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,452 ครั้ง

ร่วมสร้างหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศของเภสัชมหิดล

ตั้งแต่ 16-17 มี.ค. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,542 ครั้ง

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นปีนี้คณะเภสัชได้รางวัล

ตั้งแต่ 06 มี.ค. 2549 ถูกเปิดอ่านแล้ว 1,982 ครั้ง

  หน้า 502/506  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020