เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 4/409  
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา วิชาเลือกเสรี ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformative learning)

ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 182 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 155 ครั้ง

พิธีมอบทุนการศึกษา Daewoong Foundation Global Scholarship Ceremony 2018

ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 82 ครั้ง

คณาจารย์เภสัชมหิดลเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Joint Symposium on Basic and Applied Studies of Plant Natural Products for Agriculture and Human Health

ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 173 ครั้ง

คณาจารย์เภสัชมหิดลเยือน School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 163 ครั้ง

  หน้า 4/409  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015