เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 4/501  
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ร่วมพิธีรับมอบต้นไม้ ’โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3’

ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 112 ครั้ง

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์จัดการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Event) ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 195 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดพิธีเปิดห้องบรรยาย 202 และ 203 อาคารเทพรัตน์

ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 359 ครั้ง

งานบริหารงานวิจัยฯ จัดสัมมนาหัวข้อ LC-HRMS Application

ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 138 ครั้ง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดอบรม Timetable Online รุ่นที่ 1

ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 231 ครั้ง

  หน้า 4/501  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020