เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 3/425  
กิจกรรม “Happy Birthday” ที่เภสัชมหิดลประจำเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562

ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 100 ครั้ง

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Illinois at Chicago นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศไทย

ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 281 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมวันนัดพบแหล่งงานสำหรับนักศึกษาเภสัชมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 157 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานโครงการพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 137 ครั้ง

การนำเสนอสรุปผลการฝึกอบรมของเภสัชกรในในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ

ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 116 ครั้ง

  หน้า 3/425  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015