เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 3/501  
อาจารย์เภสัชมหิดลร่วมสัมมนานานาชาติ ’Pharmacy Perspectives on Vaccination’

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 300 ครั้ง

งานบัณฑิตศึกษาฯ จัดกิจกรรม MUPY Online Roadshow 2021

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 371 ครั้ง

งานบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมนำเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง Research Cluster

ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 187 ครั้ง

งานกิจการนักศึกษาจัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการ ’การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง’ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 1

ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 186 ครั้ง

นักสร้างสุขเภสัชมหิดลจัดกิจกรรม Happy Birthday เดือนมีนาคม 2564

ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 237 ครั้ง

  หน้า 3/501  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020