เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 3/417  
เภสัชมหิดลจัดโครงการ “ออมก่อน รวยกว่า” ประจำปี 2562

ตั้งแต่ 28 มกราคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 120 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Meiji Pharmaceutical University ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ 28 มกราคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 116 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์

ตั้งแต่ 24 มกราคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 134 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย

ตั้งแต่ 23 มกราคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 94 ครั้ง

เภสัชมหิดลร่วมกับ COSHEM จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่ 23 มกราคม 2562 ถูกเปิดอ่านแล้ว 77 ครั้ง

  หน้า 3/417  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015