เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 2/501  
งานกิจการนักศึกษาจัดบรรยายออนไลน์ ’เตรียมความรู้..ต่อยอดสู่ความคิดการเป็นผู้ประกอบการ’

ตั้งแต่ 8 เมษายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 116 ครั้ง

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คืนที่สอง

ตั้งแต่ 8 เมษายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 195 ครั้ง

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล

ตั้งแต่ 7 เมษายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 488 ครั้ง

งานการศึกษาฯ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานโครงการพิเศษของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

ตั้งแต่ 7 เมษายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 147 ครั้ง

งานการศึกษาฯ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ตั้งแต่ 7 เมษายน 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 100 ครั้ง

  หน้า 2/501  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020