เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 13/502  
เภสัชมหิดลร่วมแสดงความยินดีกับ คนดีศรีมหิดล ประจำปี 2563

ตั้งแต่ 8 มกราคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 79 ครั้ง

งานบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงข้อมูลและโอกาสในการขอทุนวิจัยและทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ

ตั้งแต่ 6 มกราคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 290 ครั้ง

การบรรยาย หัวข้อ การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต

ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 305 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดประชุม BCM PY COVID-19 ครั้งที่ 4/2563

ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 208 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปี 2564

ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 225 ครั้ง

  หน้า 13/502  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020