เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 12/502  
เภสัชมหิดลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ สปป.ลาว ประจำปี 2564

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 407 ครั้ง

งานกิจการนักศึกษาจัดบรรยายออนไลน์ เปิดประตูสู่โลกกว้าง สู่การใช้ชีวิตและการทำงาน

ตั้งแต่ 28 มกราคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 260 ครั้ง

เภสัชมหิดลร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ล้างทำความสะอาดถนนศรีอยุธยา

ตั้งแต่ 27 มกราคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 256 ครั้ง

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ หารือความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษากับ University of Colombo ประเทศศรีลังกา

ตั้งแต่ 13 มกราคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 328 ครั้ง

ม.มหิดล ริเริ่มเรียนแล็บออนไลน์ ท้าทายโลกของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่ 11 มกราคม 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 159 ครั้ง

  หน้า 12/502  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020