เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 14/502  
เภสัชมหิดลร่วมสัมมนาออนไลน์นานาชาติ เรื่อง Become an Effective Pharmacy Preceptor

ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 264 ครั้ง

นักสร้างสุขเภสัชมหิดลจัดกิจกรรม Happy Birthday เดือนธันวาคม 2563

ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 371 ครั้ง

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาร่วมกิจกรรม Live ช่อง TCASMahidol

ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 395 ครั้ง

เภสัชมหิดล ร่วมกับ สวรส. และ กองการแพทย์จีโนมิกส์ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย

ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 424 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดกิจกรรม Coaching ภาควิชา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 ถูกเปิดอ่านแล้ว 166 ครั้ง

  หน้า 14/502  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020