เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 11/502  
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 341 ครั้ง

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564

ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 133 ครั้ง

งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมจัดประชุมชี้แจงทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 536 ครั้ง

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ หารือความร่วมมือกับ University of Santo Tomas เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 362 ครั้ง

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Showa University ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกเปิดอ่านแล้ว 299 ครั้ง

  หน้า 11/502  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020