หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอบคำถามเรื่องยา

|<<  1  2  3  4  5  6  7  8  >>| 


|<<  4  5  6  >>| 


41.
ในปัจจุบันมียาใหม่ที่ดีๆอะไรบ้างคะ พอดีจะหายาไปทำสัมมนาค่ะ
ถามโดย สุภาพร ทองเฟื่อง -- 1,207 views
42.
สอบถามเรื่อง CPE ค่ะ 1.ถ้าเป็นสมาชิกคลังข้อมูลยาและตอบคำถามถูกมากกว่าร้อยละ 70 1.1 จะสามารถรับทราบได้่ทางช่องทางไหนคะว่าได้รับหน่วยกิต CPE แล้ว 1.2 มีเอกสารรับรองการได้รับหน่วยกิตให้เก็บเป็นหลักฐานมั้ยคะ ถ้ามี มีการจัดส่งให้มั๊ยคะ 2. คลังข้อมูลยา เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แล้วใช่มั้ยคะ ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอบคุณค่ะ
ถามโดย PW -- 3,697 views
43.
การใช้ cyproheptadine ในเรื่องของการช่วยให้เจริญอาหารปกติให้รับประทาน 1x3 หรือ 1x4 ถ้าให้รับประทาน 1x1 ประสิทธิภาพของการช่วยให้เจริญอาหารมันลดลงไหมคะ
ถามโดย ivyolive -- 12,294 views
44.
ขอโทษคะลืมบอกชื่อยาคะ ฉีดยา aclasta ประมาณ 2-3 ปี แล้วปวดฟันจะถอนฟันได้ไหมคะ มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างคะ อยากให้แนะนำคะ ว่าต้องทำอย่างไร อยากถอนฟันคะ ขอบคุณคะ
ถามโดย นวล -- 1,671 views
45.
อาจารย์ครับ การเก็บหน่วยจากวารสาร CPE จำเป็นต้องเป็นสมาชิกก่อนใหมครับ ถึงจะส่งคำตอบเพื่อเก็บหน่วยได้ ถ้าเพื่อนสมัครแล้ว เราอ่านวารสารจากเพื่อนต่อ แล้วส่งคำตอบมาจะคิดหน่วยให้ใหมครับ
ถามโดย TI -- 6,053 views
46.
อยากทราบว่า มียาชนิดใดบ้าง ที่มีส่วนผสมของสาร Hydrochlorothiazide ขอทราบเป็นชื่อยาและสรรพคุณนะครับ และอยากทราบว่า ในปอกะบิด มีสารตัวนี้หมั้ยครับ
ถามโดย นายกอบบุญ -- 4,271 views
47.
Eritromax ใช้แทนHemaplusได้หรือไม่
ถามโดย b -- 4,239 views
48.
Antidote ของยา Tramadol คือยาอะไร ขนาดที่ใช้ในเด็กและผู้ใหญ่เท่าไรคับ ขนาดยาสูงสุดเท่าใด
ถามโดย ฟีโรส -- 5,244 views
49.
มีวิธีลดอาการข้างเคียงจาก tramol ที่ทำให้มึนหัว คลื่นไส้ อาเจียน หรือไม่ เมื่อจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว
ถามโดย ธันยาเรศ -- 10,026 views
50.
พอดีผมมีคำถามมาถามคุณหมอนะครับ ว่าขนำดยำปกติของ Mannitol ที่เป็น Intraveneous Dose เท่ำกับ 1.5 g ต่อ kg ของน้ำหนักตัวคนไข้ โดยสำมำรถเตรียมยำเป็นสำรละลำยที่มีควำมแรงขนำด 15% w/v ถ้ำคนไข้หนัก 50 kg คนไข้ผู้นี้ควรจะได้รับยำMannitol ที่เป็นสำรละลำยทั้งหมดกี่ mL ครับ
ถามโดย oat supakron -- 5,109 views
|<<  1  2  3  4  5  6  7  8  >>| 


|<<  4  5  6  >>| 


กรองตามกลุ่มคำถาม
กลุ่มทางเดินอาหาร (151) กลุ่มทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก (131) กลุ่มหัวใจและหลอดเลือด (260) กลุ่มระบบประสาท (182) กลุ่มกล้ามเนื้อและข้อต่อ (124) กลุ่มภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ (349) กลุ่มฮอร์โมน (436) กลุ่มทางเดินปัสสาวะ (23) กลุ่มระบบสืบพันธุ์ (262) กลุ่มมะเร็ง (27) กลุ่มวิตามินและอาหารเสริม (193) กลุ่มผิวหนังและเครื่องสำอาง (176) กลุ่มอื่นๆ (198)

✐ ถามคำถามใหม่


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020