หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำไมต้องงดยาเบาหวานก่อนการผ่าตัด หรือก่อนการทำหัตถการสวนหัวใจคะ

ถามโดย พีพี เผยแพร่ตั้งแต่ 28/08/2023-11:09:36 -- 670 views
 

คำตอบ

การทำหัตถการทุกประเภท ต้องทำการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทำหัตถการ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างการทำหัตถการ ซึ่งในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวาน แล้วใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ จำเป็นต้องงดรับประทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากก่อนการทำหัตถการ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องงดรับประทานอาหาร ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ การใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดบางชนิดจึงเพิ่มความเสี่ยงการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล อาหารของโรงพยาบาลและอาหารที่ผู้ป่วยเคยรับประทานเป็นประจำ มีความแตกต่างกัน จึงทำให้การใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดเดิมอาจไม่เหมาะสม และอาจต้องเปลี่ยนไปใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดแบบฉีดใต้ผิวหนัง เพื่อให้ง่ายต่อปรับยา แล้วติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยทุกวัน

Reference:
1. Guideline for Perioperative Care for People with Diabetes Mellitus Undergoing Elective and Emergency Surgery. Center for perioperative care [internet]. 2022 [cited 04/09/2023]. Available from: https://cpoc.org.uk/sites/cpoc/files/documents/2023-02/CPOC-Diabetes-Guideline-Updated2022_0.pdf
2. Dogra P, Jialal I. Diabetic Perioperative Management. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; June 19, 2022.
3. Preiser JC, Provenzano B, Mongkolpun W, Halenarova K, Cnop M. Perioperative Management of Oral Glucose-lowering Drugs in the Patient with Type 2 Diabetes. Anesthesiology. 2020 Aug;133(2):430-438.
1. Guideline for Perioperative Care for People with Diabetes Mellitus Undergoing Elective and Emergency Surgery. Center for perioperative care [internet]. 2022 [cited 04/09/2023]. Available from: https://cpoc.org.uk/sites/cpoc/files/documents/2023-02/CPOC-Diabetes-Guideline-Updated2022_0.pdf
2. Dogra P, Jialal I. Diabetic Perioperative Management. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; June 19, 2022.
3. Preiser JC, Provenzano B, Mongkolpun W, Halenarova K, Cnop M. Perioperative Management of Oral Glucose-lowering Drugs in the Patient with Type 2 Diabetes. Anesthesiology. 2020 Aug;133(2):430-438.

Keywords:
ยาเบาหวาน, ผ่าตัด

หัวใจและหลอดเลือด

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้