หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อยากทราบปริมาณ enzyme เปรียบเทียบกันระหว่าง combizym gaszym multizyme ว่ายาตัวใดมีปริมาณเอนไซม์แต่ละตัวมากน้อยต่างกันอย่างไร

ถามโดย WK เผยแพร่ตั้งแต่ 09/08/2023-10:16:23 -- 5,869 views
 

คำตอบ

Combizym®, Gaszym® และ Multizym® เป็นชื่อการค้าของเอนไซม์ช่วยย่อยที่มีส่วนประกอบของชนิดและปริมาณของเอนไซม์ที่แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์มักระบุว่ายาประกอบด้วยเอนไซม์ pancreatin ในหน่วยมิลลิกรัม ซึ่ง pancreatin เป็นเอนไซม์ที่จะช่วยเสริมการทำงานของเอนไซม์จากตับอ่อนในการย่อยอาหารหลายชนิด โดยจะประกอบด้วยเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสารอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น protease ช่วยย่อยโปรตีน amylase ช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรต และ lipase ช่วยย่อยไขมัน เป็นต้น ซึ่งหน่วยบอกปริมาณที่ระบุเป็นมิลลิกรัมของเอนไซม์โดยรวม ไม่สามารถสะท้อนได้ถึงปริมาณเอนไซม์แต่ละชนิดที่แท้จริง อีกทั้งในการระบุปริมาณเอนไซม์แต่ละชนิดก็มีการใช้หน่วยที่แตกต่างกันไป โดยจะใช้หน่วยที่บ่งบอกถึงการทำปฏิกิริยาของเอนไซม์ในการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณ (enzyme assay units) ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ได้มีการระบุหน่วยปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน เช่น DU, FIP ดังนั้นในการเปรียบเทียบจากปริมาณในหน่วยมิลลิกรัมของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดจึงอาจไม่สามารถทำได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ทั้งสามชนิดนั้น ควรพิจารณาที่ข้อบ่งใช้ (เพื่อช่วยย่อย หรือเพื่อทดแทนปริมาณเอนไซม์ในผู้ป่วยบางกลุ่ม) และขนาดที่แนะนำของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด สำหรับข้อบ่งใช้และขนาดที่แนะนำของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีดังนี้ Combizym® มีข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการต่าง ๆ เนื่องมาจากการย่อยอาหารไม่ปกติ ภาวะเอนไซม์ย่อยอาหารในกระเพาะและลำไส้บกพร่อง [1] แนะนำให้รับประทาน 1–2 เม็ด หลังอาหารทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ [2] ในส่วนของ Gaszym® มีข้อบ่งใช้สำหรับช่วยย่อยอาหารและขับลมลดแก๊สที่อยู่ในลำไส้ได้ เนื่องจากมีส่วนประกอบของ simethicone แนะนำให้รับประทาน 1–2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และในส่วนของ Multizyme® หากเป็นชนิดที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาจะมีข้อบ่งใช้เป็นเอนไซม์ทดแทนในผู้ป่วยที่มีการหลั่งเอนไซม์จากตับอ่อนออกมาได้ไม่เพียงพอในการย่อยอาหาร เช่น ผู้ป่วยซิสติกไฟโบรซิส (cystic fibrosis) ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง ผู้ป่วยภายหลังการตัดตับอ่อน มีการอุดกั้นการหลั่งน้ำย่อยจากตับอ่อน มีการหลั่งน้ำย่อยจากตับอ่อนไม่เพียงพอ แนะนำให้รับประทาน 1–3 เม็ดหลังอาหารในผู้ใหญ่เท่านั้น

Reference:
1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา: Combizym [Internet]. 2023 [Accessed on 19 August 2023]. Available from: https://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2C1022590001211C
2. MIMS. Concise Prescribing Info: Combizym [Internet]. 2023 [Accessed on 19 August 2023]. Available from: https://www.mims.com/hongkong/drug/info/combizym
3. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา: Gaszym [Internet]. 2023 [Accessed on 19 August 2023]. Available from: https://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022410031111C
4. MIMS. Concise Prescribing Info: Gaszym [Internet]. 2023 [Accessed on 19 August 2023]. Available from: https://www.mims.com/thailand/drug/info/gaszym
5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา: Multizym [Internet]. 2023 [Accessed on 19 August 2023]. Available from: https://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/pop-up_drug.aspx?Newcode_U=U1DR2A1022570006711C
6. MEGA We Care. MULTIZYME [Internet]. 2023 [Accessed on 19 August 2023]. Available from: https://www.megawecare.com/digestive-liver-care/multizyme/

Keywords:
Combizym, Gaszym, Multizym, ยาช่วยย่อย

ทางเดินอาหาร

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้