หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยาทาสำหรับฆ่าเชื้อรา มียาชนิดใดบ้าง สามารถใช้ในเด็กอายุกี่ปีขึ้นไป

ถามโดย Cindy เผยแพร่ตั้งแต่ 06/07/2023-13:17:38 -- 3,771 views
 

คำตอบ

สำหรับยาฆ่าเชื้อราชนิดทาภายนอกสามารถแบ่งออกตามการออกฤทธิ์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ Azoles, Allylamine, Polyene และอื่น ๆ ซึ่งยาฆ่าเชื้อราในแต่ละกลุ่มมีขนาด ระยะเวลา และวิธีการใช้ที่แตกต่างกันตามข้อบ่งใช้ รวมทั้งการใช้ในเด็ก มีการกำหนดอายุที่แตกต่างกัน ดังนี้ • Azole เช่น Clotrimazole, Econazole, Efinaconazole, Ketoconazole, Miconazole, Sertaconazole ในรูปแบบ tropical cream/ointment/solution/aerosol solution ใช้ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป • Allylamine: Terbinafine ในรูปแบบ tropical cream/ointment ใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และในรูปแบบ spray ใช้ในเด็กอายุ 18 ปีขึ้นไป • Polyene: Nystatin ในรูปแบบ ointment, cream สามารถใช้ในเด็กแรกเกิดได้ปลอดภัย • Ciclopirox ในรูปแบบ cream, suspension (lotion) ใช้ในเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป และรูปแบบ gel ใช้ในเด็กอายุ 16 ปีขึ้นไป • Tolnaftate: tropical cream/ointment ใช้ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบจากเอกสารกำกับยาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีในร้านอีกครั้ง

Reference:
1. รศ. ดร. ภก. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์. ยาทาภายนอกรักษาโรคเชื้อรา : ยารักษากลากและเกลื้อน. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน [internet]. 2564. [cited 2566 Jul 7]. Availablr from : https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-knowledge-article-info-old.php?id=549
2. Topical antifungal agents. Uptodate [internet]. 2023. [cited 2023 Jul 10]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/dermatophyte-tinea-infections?search=topical%20antifungal%20agents&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H1217398057

Keywords:
ยาฆ่าเชื้อรา, ยาใช้ภายนอก, เด็ก

ผิวหนังและเครื่องสำอาง

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้