หน่วยคลังข้อมูลยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นภูมิแพ้ค่ะ เรียนถามค่ะ ๑. คุณหมอหูคอจมูกจัดยา sulidine ให้รับทุกวันก่อนนอนวันละ ๑ เม็ด อยากทราบข้อจำกัดและอันตรายของการรับ Sulidine ทุกวันค่ะ เกรงว่าจะสะสมสารพิษในร่างกาย ๒. เม็ดยา Daminate เป็นยาประเภทใด กินบ่อยเป็นอันตรายต่อส่วน ต่าง ๆ ของร่างกายไหมคะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย Sunan Wititsiri เผยแพร่ตั้งแต่ 08/12/2022-20:05:56 -- 6,819 views
 

คำตอบ

Sulidine เป็นชื่อทางการค้าของยาสูตรผสมซึ่งเดิมมีตัวยาสำคัญ คือ pseudoephedrine hydrochloride 60 มิลลิกรัม และ triprolidine hydrochloride 2.5 มิลลิกรัม แต่ปัจจุบันยาสูตรเดิมนั้นถูกยกเลิกทะเบียนไปและมีการเปลี่ยนชื่อเป็น Sulidine CP ซึ่งมีส่วนประกอบของ phenylephrine 10 มิลลิกรัม และ chlorpheniramine maleate 4 มิลลิกรัม อย่างไรก็ตามยาทั้งสองสูตรมีข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาน้ำมูกไหลและคัดจมูกเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของยาทั้งสองชนิดในสูตรจะพบว่าหากรับประทานยาเพียงหนึ่งครั้งยานี้ยาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายหมดภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ดังนั้นหากรับประทานยาวันละครั้งจะมีโอกาสน้อยมากที่ยาจะสะสมจนเกิดความเป็นพิษ และตัวยาเองไม่มีข้อมูลแสดงถึงความเป็นพิษร้ายแรงต่อร่างกายเมื่อรับประทานในขนาดปกติด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้้ยาในระยะยาวได้หากมีความ [1] อย่างไรก็ตาม pseudoephedrine และ phenylephrine มีข้อควรระวังในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมความดันโลหิตไม่ได้หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ เนื่องจากยาสามารถเพิ่มระดับความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจได้ [2] [3] ส่วน triprolidine hydrochloride และ chlorpheniramine maleate เป็นยาแก้เเพ้กลุ่มดั้งเดิม (conventional antihistamine) [4] ที่อาจทำให้ง่วงซึม จมูกแห้ง ปากแห้ง คอเเห้ง ปัสสาวะคั่ง เพิ่มความดันในลูกตา เป็นต้น จึงต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือการทำงานกับเครื่องจักร รวมทั้งไม่ควรใช้ในผู้ที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโตหรือต้อหินมุมปิด [5] ซึ่งจากเเนวทางการรักษาจมูกอักเสบภูมิแพ้ ไม่ได้มีการระบุเวลาที่ชัดเจนในการใช้ยากลุ่มบรรเทาอาการคัดจมูกและกลุ่มแก้เเพ้ [6] แต่ในทางปฏิบัติมีการใช้ยาดังกล่าวต่อเนื่องทุกวันซึ่งยังไม่มีรายงานการเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาในผู้ป่วยแต่ราย Daminate เป็นชื่อทางการค้าหนึ่งของ dimenhydrinate ซึ่งเป็นยาแก้เเพ้กลุ่มดั้งเดิมใช้สำหรับแก้เเพ้ แก้คัน ลดน้ำมูก บรรเทาอาการคลื่นไส้ รักษา/ป้องกันอาการเมารถ เรือ เป็นต้น [5] มีอาการข้างเคียงเหมือนกับ triprolidine hydrochloride และ chlorpheniramine maleate ที่กล่าวไปข้างต้น ดังนั้นเเล้วหากผู้ถามจำเป็นต้องใช้ทั้ง Sulidine และ Daminate ร่วมกันอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้มากขึ้น จึงจำเป็นต้องได้รับการประเมินความจำเป็นและความเหมาะสมก่อนใช้ยาเสมอ

Reference:
1. Kanfer I, Dowse R, Vuma V. Pharmacokinetics of Oral Decongestants. American College of Clinical Pharmacology. 1993;13:116s-28s.
2. Glowacka K, Hojeńska AW. Pseudoephedrine-Benefits and Risks. Int. J. Mol. Sci. 2021:1-11.
3. Gentile DA, Pleskovic N, Bartholow A, Skoner D. Allergic Rhinitis. [Internet]. [cited 2022 Dec 16]. Available from: https://moscow.sci-hub.se/4336/a54cd8cd9722dc7696eb1281f0b5d9dd/gentile2016.pdf?download=true
4. Febbraro S, Shea T, Cravo AS. Bioavailability of Triprolidine as a Single Agent or in Combination With Pseudoephedrine: A Randomized, Open-Label Crossover Study in Healthy Volunteers. American College of Clinical Pharmacology. 2020;9(4):486-95.
5. กนกวรรณ ศักดิ์สกุลไกร. ยาแก้แพ้กลุ่มที่ทำให้ง่วงและไม่ง่วง รักษาอาการแพ้ได้เหมือนกันจริงหรือ?. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน. [อินเตอร์เน็ต]. 2557. [เข้าถึงเมื่อ 16 ธันวาคม 2565]. เข้าถึงจาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/knowledge_full.php?id=27
6. Bousquet J, Schunemann HJ, Togias A, Bachert C, Erhola M, Hellings PW, et al. Next-generation Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA) guidelines for allergic rhinitis based on Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) and real-world evidence. J Allergy Clin Immunol 2020;145(1):70-80.

Keywords:
Pseudoephedrine, Triprolidine, decongestant, antihistamine

ทางเดินหายใจและหูตาคอจมูก

ดูคำถามทั้งหมด
 
ข่าวยาประจำสัปดาห์ล่าสุด


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้